تیرآهن کارخانه

تیرآهن کارخانه

خرید و قیمت تیرآهن کارخانه

خریدارانی که قصد دارند تیرآهن را مستقیما از کارخانه بارگیری نمایند تا هزینه های بنگاه داری و خرید تیرآهن کارخانه کاهش یابد باید به این نکه توجه داشته باشند که تیرآهن از کارخانجاتی مانند إوب آهن ، آرین ، تیرآهن کارخانه تبریز و…به صورت بسته بندیدر تعداد مشخص بارگیری میشود و بیش از تنوع ۳ نوع نیز بارگیری تیرآهن کارخانه امکان پذیر نیست و خریداران باید شرایط خود را با کارخانه مطابقت دهند . قیمت تیر آهن در کارخانه بصورت کیلو معامله میشود و برای بدست آوردن بهای هر شاخه قیمت تیرآهن کارخانه باید وزن جدولی مربوط به تولیدات تیرآهن کارخانه را در قیمت هر کیلو ضرب نمود .

برای مشاهده قیمت تیرآهن انبار تهران به منوهای مربوطه مراجعه کنید.