قیمت تیراهن سنگین

جهت اطلاع از قیمت لحظه ای و بروز تیراهن سنگین IPB لطفا با قسمت فروش تیراهن تماس حاصل بفرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸

 

سایز

 

 

وزن{کیلو}

 

 

قیمت

 

 

۳۳

 

۵۸۰ ۹۸۰۰۰
 

۳۶

 

۶۸۰ ۹۸۰۰۰
 

۴۰

 

۸۰۰ ۹۸۰۰۰
 

۵۰

 

۱۱۰۰ ۹۸۰۰۰
 

۶۰

 

۱۴۷۰ ۱۱۰۰۰