قیمتهای رابیتس-توری-مش با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد رابتس و توری تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه وزن چشمه ستون طول و عرض قیمت
رابیتس ۴۰۰ ۳ ۹ ۲۴۰*۶۰cm ۷۵۰۰
رابیتس ۶۰۰ ۳ ۱۱ ۲۴۰*۶۰cm ۸۳۰۰
رابیتس ۷۶۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۹۸۰۰
رابیتس ۸۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۰۳۰۰
رابیتس ۸۸۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۰۸۰۰
رابیتس ۹۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۲۳۰۰
رابیتس ۱۰۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۳۵۰۰
رابیتس ۱۱۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۰۰۰
رابیتس ۱۲۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۵۰۰
رابیتس ۱۳۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۷۰۰

توری مش

 

کارخانه سایزمیلگرد چشمه واحد طول و عرض قیمت
توری مش ۶ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۹۵۰
توری مش ۸ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۵۰۰۰
توری مش ۱۰ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۶۰۰
توری مش ۱۲ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۷۲۰
توری مش ۱۴ ۳ ۱۳ ۲*۶ m ۴۸۵۰