قیمتهای رابیتس-توری-مش با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد رابتس و توری تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه وزن چشمه ستون طول و عرض قیمت
رابیتس ۴۰۰ ۳ ۹ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۶۰۰ ۳ ۱۱ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۷۶۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۸۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۸۸۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۹۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۰۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۱۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۲۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۳۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel

توری مش

 

کارخانه سایزمیلگرد چشمه واحد طول و عرض قیمت
توری مش ۶ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۸ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۱۰ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۱۲ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۱۴ ۳ ۱۳ ۲*۶ m tel