قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز

کارخانه

تهران

فایکو ۱۰ +B A3

۴۱۳۰

۴۵۲۰
فایکو ۱۲ +B A3

۴۳۵۰

۴۵۷۰

فایکو ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۰۵۰

۴۳۸۰

فایکو ۲۲الی۱۸ +B A3 ۴۰۵۰ ۴۳۸۰
فایکو ۲۵ +B A3 ۴۲۷۰

۴۳۸۰

فایکو ۲۸ +B A3 ۴۰۵۰ ۴۳۸۰
فایکو ۳۲ +B A3 ۴۰۵۰

۰

محصولات فولاد امیرکبیر

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
امیرکبیر ۱۰ +B A3 ۴۴۶۰ ۴۲۴۰
امیرکبیر ۱۲ +B A3 ۴۳۶۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۲۷۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۲۸ +B A3 ۴۲۷۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۳۲ +B A3 ۴۳۱۹ ۴۳۶۰

محصولات کارخانه ابرکوه

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
ابرکوه ۱۰ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۳۰۰
ابرکوه ۱۲ +B A3 ۴۱۸۰ ۴۲۰۰
ابرکوه ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۲۰
ابرکوه ۲۸ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۲۰
ابرکوه ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ TEL


محصولات کارخانه بافق

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
بافق یزد ۸ +B A3 ۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۱۰ +B A3 ۴۴۵۰ ۰
بافق یزد ۱۲ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۲۷۰
بافق یزد ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۱۳۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۲۵ الی ۱۸ +B A3 ۴۰۸۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۲۸ +B A3 ۴۰۸۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۳۵۰