قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز

کارخانه

تهران

فایکو ۱۰ +B A3

tel

tel
فایکو ۱۲ +B A3

tel

tel

فایکو ۱۴-۱۶ +B A3 tel

tel

فایکو ۲۲الی۱۸ +B A3 tel tel
فایکو ۲۵ +B A3 tel

tel

فایکو ۲۸ +B A3 tel tel
فایکو ۳۲ +B A3 tel

tel

محصولات فولاد امیرکبیر

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
امیرکبیر ۱۰ +B A3 tel
امیرکبیر ۱۲ +B A3 tel
امیرکبیر ۱۴ الی ۲۵ +B A3 tel tel
امیرکبیر ۲۸ +B A3 tel tel
امیرکبیر ۳۲ +B A3 tel tel

محصولات فولاد ابرکوه

 

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
ابرکوه ۱۰ +B A3 tel tel
ابرکوه ۱۲ +B A3 tel tel
ابرکوه ۱۴ الی ۲۵ +B A3 tel tel
ابرکوه ۲۸ +B A3 tel tel
ابرکوه ۳۲ +B A3 tel tel


محصولات کارخانه بافق

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
بافق یزد ۸ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۰ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۲ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۴-۱۶ +B A3 tel tel
بافق یزد ۲۵ الی ۱۸ +B A3 tel tel
بافق یزد ۲۸ +B A3 tel tel
بافق  ۳۲ +B A3 tel tel