فروش آهن آلات

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در کارخانه

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

بافق

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

 …..  ……  …… ۰  ……  …….  

A2

۸

 

 ….     ۰  ……  …….  

A2

۱۰

 

 …….   ۰

 ……  …….. A2

۱۲

 

۴۶۱۰ ۰ ۴۴۶۰ ۴۶۱۰  ……  ۴۶۰۰ A3

۱۰

 

 ۴۶۱۰ ۰ ۴۳۶۰ ۴۵۶۰ ۰ ۴۴۸۰ A3

۱۲

 

۴۴۱۰ ۴۵۶۰ ۴۲۶۰ ۰ ۴۴۱۰  ۴۳۸۰ A3

۱۴

 

۴۳۶۰ ۴۵۶۰ ۴۲۶۰ ۰ ۴۴۱۰ ۴۳۸۰ A3 ۱۶
۴۳۶۰ ۴۵۶۰ ۴۲۶۰ ۴۳۱۰ ۴۳۱۰ ۴۳۸۰ A3 ۱۸
۰ ۴۵۶۰ ۴۲۶۰ ۴۳۱۰ ۰ ۴۳۸۰ A3 ۲۰
۰ ۴۵۶۰ ۴۲۶۰ ۴۳۱۰ ۴۳۱۰ ۴۳۸۰ A3 ۲۲
۰ ۴۵۶۰ ۴۲۶۰ ۴۳۱۰ ۴۴۱۰ ۴۳۸۰ A3 ۲۵
۴۴۱۰ ۴۵۶۰  …. ۴۳۱۰ ۴۳۱۰ ۴۳۸۰ A3 ۲۸
۴۴۱۰ ۰
۰ ۰
۰ ۴۴۸۰ A3 ۳۲
 

آریا ذوب

 

روهینا

 

ابهر

 

آرین

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

 ۰۰

  ۰

 

۴۴۱۰  …… ۴۵۱۰  ……  

A2

۸

 

 ۰ ۰
۴۳۱۰ ۰ ۴۳۱۰  .۰  

A2

۱۰

 

 ۰ ۰۰ ۴۳۱۰ ۴۳۸۰ ۴۳۱۰  …… A2

۱۲

 

۰ ۰ ۴۴۱۰ ۰ ۴۳۶۰ A3

۱۰

 

۰ ۰
۴۴۱۰ ۰ ۴۳۶۰ A3

۱۲

 

۴۳۱۰ ….. ۴۳۱۰ ۴۳۳۰ ۴۲۶۰ A3

۱۴

 

۴۳۱۰ ۰ ۴۳۱۰ ۴۳۳۰   ۴۲۶۰ A3 ۱۶
۴۳۱۰ ۰ ۴۳۱۰ ۴۳۳۰   ۴۲۶۰ A3 ۱۸
۴۳۱۰ ۰ ۴۳۱۰ ۴۳۳۰   ۴۲۶۰ A3 ۲۰
۰ ۰
۴۳۱۰ ۴۳۳۰   ۴۲۶۰ A3 ۲۲
۰ ۰
۴۳۱۰ ۰   ۴۲۶۰ A3 ۲۵
۰
۴۳۱۰   ۴۲۶۰ A3 ۲۸
  ۰
  ……      A3 ۳۲

بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

لیست قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت پروفیل و قوطی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۵۵۲۰

 

۵۵۲۰

 

۵۵۵۰

 

۵۵۵۰

 

۵۵۵۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۵۶۰۰

 

۵۶۰۰

 

۵۶۵۰

 

۵۶۵۰

 

۵۶۵۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد آجدار تهران

قیمت میلگرد آجدار تهران

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

الماس

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

             

A2

۱۰

 

       ۴۳۰۰     A2 ۱۲

 

            A3 ۱۰

 

   ۴۵۵۰ ۴۶۰۰   ۰  ۴۶۰۰ A3 ۱۲

 

    ۴۳۱۰   ۴۳۸۰ ۴۳۵۰ A3 ۱۴

 

۴۲۹۰  ۰ ۴۳۱۰   ۴۳۸۰ ۴۳۵۰ A3 ۱۶
۴۲۹۰  ۰ ۴۳۱۰   ۴۳۳۰ ۴۳۵۰ A3 ۱۸
۴۲۹۰  ۴۳۲۰ ۴۳۱۰    ۴۳۳۰ ۴۳۵۰ A3 ۲۰
 ۴۲۹۰ ۰
۴۳۱۰   ۴۳۳۰
۴۳۵۰ A3 ۲۲
    ۴۳۱۰   ۴۳۳۰ ۴۳۵۰ A3 ۲۵
        ۴۲۸۰ ۰ A3 ۲۸
 

 

      ۴۴۲۰   A3 ۳۲

 

 

آریا ذوب

 

ارین

 

ابهر

 

بافق

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

     ۴۶۱۰    ۴۵۱۰    

A2

۸

 

 ۰   ۴۳۱۰   ۴۳۰۰
   

A2

۱۰

 

 ۰  ۰ ۴۳۱۰  

 

۴۳۰۰
  A2 ۱۲

 

          ۴۵۱۰ A3 ۱۰

 

 ۰  ۰    ۴۵۳۰   ۴۵۱۰ A3 ۱۲

 

۴۲۸۰  ۰ ۰ ۴۳۵۰   ۴۳۱۰ A3 ۱۴

 

۴۲۸۰
 ۰ ۴۳۱۰ ۴۳۵۰   ۴۳۱۰ A3 ۱۶
۴۲۸۰
 ۰ ۴۳۰۰   ۴۳۱۰ A3 ۱۸
۴۲۸۰
۰
۴۳۰۰   ۴۳۱۰ A3 ۲۰
۴۲۸۰
  ۴۳۰۰   ۴۳۱۰ A3 ۲۲
    ۴۳۶۰ ۴۳۰۰   ۴۳۱۰ A3 ۲۵
      ۴۳۰۰     A3 ۲۸
 

 

    ۴۴۰۰     A3 ۳۲

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.

بیشتر بدانید
قیمت تیرآهن تهران

قیمت تیرآهن در انبار تهران

تماس جهت خرید تیرآهن

۳۳۹۹۰۵۵۷

۳۳۹۹۰۵۵۳

۳۳۹۹۰۵۵۴

قیمت نهایی هنگام خرید

 

 

 

ذوب فایکو کرمانشاه ماهان آرین متفرقه ترک
۱۲ ۶۸۰۰۰۰۰ ۱۴ تبریز ۱۲۵

۶۳۰۰۰۰۰

۱۴ ترک ۱۰۰

۵۷۰۰۰۰۰

۱۲ ترک ۸۰

۶۲۰۰۰۰۰

۱۴ ۸۰۵۰۰۰۰

۱۴ فایکو ۱۳۰

۶۷۵۰۰۰۰

۱۴ کرمانشاه ۱۳۰

۶۴۰۰۰۰۰

۱۴ ماهان ۱۲۰

۶۳۵۰۰۰۰

   ۱۴ اهواز ۱۳۰

۶۴۰۰۰۰۰

۱۴بناب۱۲۵

۶۱۵۰۰۰۰

۱۲ ترک ۱۰۰

۶۴۰۰۰۰۰

۱۶ ۸۵۵۰۰۰۰

۱۶ فایکو ۱۷۰

۸۰۰۰۰۰۰

۱۶ کرمانشاه ۱۷۰

۷۸۵۰۰۰۰

۱۶ ماهان۱۷۰

…..

۱۶ آرین

۷۸۵۰۰۰۰

 

۱۰ ترک۶۵

۶۸۰۰۰۰۰

۱۸ ۹۱۰۰۰۰۰

۱۸ فایکو ۲۱۰

۸۸۵۰۰۰۰

۱۸ آرین ۲۱۰

۸۸۰۰۰۰۰

۱۰ترک ۷۵

۸۸۰۰۰۰۰


۲۰
۱۱۹۰۰۰۰۰     ۲۰ فایکو                      ۱۱۱۰۰۰۰۰

۲۰ ارین ۲۶۰

۱۱۰۰۰۰۰۰

۲۰ آرین زرد شبکه

۱۰۰۰۰۰۰۰

۸ ترک ۷۲

۸۰۰۰۰۰۰

۲۲ ۱۳۷۰۰۰۰۰

۲۲ فایکو ۳۱۰

۱۳۱۰۰۰۰۰

۸ ترک۵۰

۶۶۰۰۰۰۰

۲۴ ۱۴۸۰۰۰۰۰

ستونی۱۴۵ به بالا

۵۳۲۰۰

۲۷ ۱۷۷۰۰۰۰۰  

 

 

ستونی ۱۲۵ کیلو

۵۴۵۰۰

۳۰ ۲۹۸۰۰۰۰۰

 

 

۳۰ روس ۳۹۰

۲۸۵۰۰۰۰۰

       ستونی۱۱۵ کیلو

۵۴۵۰۰

۲۲ ارین زرد : ۱ شاخه           ۲۷کره زرد : ۱شاخه       ۱۴شبکه زرد: ۴ شاخه          ۲۲شبکه زرد : ۱ شاخه      ۱۸ شبکه زرد: ۱ شاخه

فروش با فاکتور رسمی می باشد.

 

 

 

تیر اهن ۱۴ و ۱۶ اهوازی موجود می باشد

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

لیست قیمت میلگرد ساده تهران

نام کالا

سایز-وزن

محل بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده ۱۰-نوردی  ۶ متری-۳ کیلو  بنگاه تهران ۴۳۸۰
میلگرد ساده ۱۰  نوردی ۶ متری-۳٫۵ کیلو  بنگاه تهران  ۴۳۵۰
میلگرد ساده ۱۰ -نوردی ۶ متری-بالای ۳٫۵ کیلو کارخانه-تهران ۴۳۰۰
میلگرد ساده ۱۰-نوردی نرمال  بنگاه تهران  ۴۲۸۰
میلگرد ساده ۱۶ نیشابور  ۱۲ متری  بنگاه تهران ۴۴۰۰
میلگرد ساده ۸ -نوردی ۶ متری  بنگاه تهران ۴۶۰۰
میلگرد ساده ۲۰ -نوردی  ۶ متری  بنگاه تهران-کارخانه
میلگرد ۱۰ ساده کارگاه ۶ متری کارخانه ۳۹۰۰
بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

 ۴۶۴۰  ۰    ۴۷۳۰   ۸
 

۴۶۴۰

 

 ۴۶۴۰

 

 ۴۷۰۰

۴۷۳۰
 

 

 ۱۰

۰
۴۶۴۰ ۰
۴۷۳۰ ۱۲

۰
۴۶۴۰
 

 

۴۷۳۰ 

 ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۴۶۴۰
   ۴۷۳۰    ۱۲ متری
۱۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۴۷۸۰

 

 ۰ ۴۶۸۰

۰

 

۳

 

۴۷۲۰ ۴۶۳۰
 

۴۶۴۰

 ۴۶۶۰ ۴

 

 

۴۷۲۰
۴۶۳۰
۴۶۴۰
۴۶۶۰
۵

 

  ۴۷۲۰
۴۶۳۰
۴۶۴۰
۴۶۶۰
۶
۴۶۴۰  

۴۷۲۰

۴۶۳۰
۴۶۴۰

۴۶۶۰
۸
۴۶۴۰
۴۷۲۰
۴۶۳۰
۴۶۴۰
۴۶۶۰
۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 


 
۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۴۷۲۰
         

۷

بیشتر بدانید
قیمت لوله کارخانه

قیمت سایر آهن آلات

قیمت سایر آهن آلات تهران

قیمت سایر آهن آلات تهران

لیست قیمت رابیتس-توری-مش ساختمانی

*آهن دات کام(نگین فولاد السا)سایتی دقیق برای خرید ودریافت قیمت انواع آهن آلات در انبارهای تهران وکلیه کارخانه ها ومبادی*

تیرآهن   هاش   میلگرد   ورق   نبشی   ناودانی  و…

به علت نوسانات شدید قیمتی جهت اخرین قیمت تماس حاصل فرمائید

 

 

 

قیمت

 

وزن هر برگ

 

وزن هر متر مربع

کیلوگرم

 

چشمه

 

سایز میلگرد

 

 

 ۵۲۰۰ ۶۲ ۵ ۱۰*۱۰ ۶ ساده
۵۲۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۱۵*۱۵ ۶ ساده
  ۵۲۰۰
۳۳ ۲٫۵ ۲۰*۲۰ ۶ ساده
۵۲۰۰
۲۶ ۲ ۲۵*۲۵ ۶ ساده
 

 

۵۲۰۰
۲۲ ۱٫۵ ۳۰*۳۰ ۶ ساده
۵۰۰۰  فقط آجدار
۹۶ ۸ ۱۰*۱۰ ۸ ساده و آجدار
  ۵۰۰۰
۶۷ ۵٫۵ ۱۵*۱۵ ۸ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۴۹ ۴ ۲۰*۲۰ ۸ ساده و آجدار
 

 

۵۰۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۲۵*۲۵ ۸ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۳۷ ۳ ۳۰*۳۰ ۸ ساده و آجدار
  ۴۷۰۰
۱۷۸ ۱۲٫۵ ۱۰*۱۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۷۰۰
۱۱۹ ۸٫۵ ۱۵*۱۵ ۱۰ ساده و آجدار
 

 

۴۷۰۰
۸۹ ۶٫۵ ۲۰*۲۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۷۰۰
۷۲ ۵ ۲۵*۲۵ ۱۰ ساده و آجدار
  ۴۷۰۰
۶۰ ۴٫۵ ۳۰*۳۰ ۱۰ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۲۵۷ ۱۸ ۱۰*۱۰ ۱۲ ساده و آجدار
 

 

۵۰۰۰
۱۸۰ ۱۲ ۱۵*۱۵ ۱۲ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۱۲۹ ۹ ۲۰*۲۰ ۱۲ ساده و آجدار
  ۵۰۰۰
۱۱۶ ۸٫۵ ۲۵*۲۵ ۱۲ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۸۶ ۶ ۳۰*۳۰ ۱۲ ساده و آجدار

۲

قیمت انواع رابیتس در انبار تهران

برای اطلاع از آخرین قیمت لطفا تماس حاصل نمائید

قیمت به تومان وزن -گرم
۹۰۰۰ ۷۰۰
۹۲۰۰ ۸۲۰
۱۰۰۰۰ ۹۲۰
۱۰۳۰۰ ۱۰۰۰
۱۰۸۰۰ ۱۰۵۰
۱۳۲۰۰ ۱۳۰۰

برای اطلاع از آخرین قیمت توری پرسی لطفا تماس حاصل فرمائید

بیشتر بدانید
قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

لیست قیمت تیرآهن کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

کرمانشاه

 

انبار اصفهان

 

نرمال

 

اهواز

 

یزد

 

فایکو

 

ذوب

سایز

وزن

  ۶۷۰۰۰۰         ۵۲۰۰

۱۲

 

۴۹۶۰ ۸۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۵۲۵۰             ۱۴
۴۷۰۰ ۸۸۰۰۰۰ ۴۳۰۰ ۴۵۵۰۰     

۸۱۰۰۰۰

۴۵۰۰ ۱۶
  ۹۲۰۰۰۰ ۳۸۰۰     ۹۲۰۰۰۰ ۴۰۳۰
۱۸
  ۱۱۹۰۰۰۰ ۳۹۰۰      ۱۱۰۰۰۰۰ ۴۳۵۰ ۲۰
  ۱۳۸۰۰۰۰ ۳۹۰۰      ۱۳۰۰۰۰۰ ۴۲۵۰
۲۲
   ۱۴۸۰۰۰۰ ۳۷۰۰ ۴۰۲۰ ۲۴
  ۱۴۸۰۰۰۰
۳۵۰۰       ۴۰۲۰ ۲۷
۲۹۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰ ۵۸۵۰ ۳۰

بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۴۸۰۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۴۷۵۰

 

۸

 

۱۰۵

 

 

۸

 

۴۴

۴۷۵۰

 

۱۰

 

۱۲۵

 

 

۱۰

 

۵۲

۴۷۵۰

 

۱۲

 

۱۶۰

 

۱۲

 

۶۲

۴۷۵۰

 

۱۴

 

۱۸۰

 

۱۴

 

۷۵

۴۷۵۰

 

۱۶

 

۲۲۵

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۷۵۰

 

۱۸

 

۲۶۰

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۳۰۰

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 ۰۰

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

 

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۰

 ۵۲  

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

 

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۴۷۵۰

 

 

 

۲۰

 

۱۱۰

۴۷۵۰

 

 

 

 

 

 

     ظهوریان

شکفته

آرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید