فروش آهن آلات

قیمت تیرآهن تهران

قیمت تیرآهن در انبار تهران

تماس جهت خرید تیرآهن 

۷و۳۳۹۹۰۵۵۶

۴و۳۳۹۹۰۵۵۳

قیمت نهایی هنگام خرید

 

 

 

 

ذوب

اصفهان

فایکو کرمانشاه

آرین

ماهان

اشتهارد

بناب

اهواز

متفرقه ترک

ستونی۱۴

۱۲ ۶۹۵۰۰۰۰

۱۴

اشتهارد۱۳۰

۵۸۵۰۰۰۰

۱۴

بناب۱۲۵

۵۷۵۰۰۰۰

۱۴ ۷۱۰۰۰۰۰

۱۴

فایکو۱۳۲

۶۴۵۰۰۰۰

۱۴

آرین۱۳۵

۶۱۰۰۰۰۰

۱۴

ماهان۱۱۵

۵۷۵۰۰۰۰

۱۴

اهواز۱۳۵

۵۹۵۰۰۰۰

۱۶ ۸۱۵۰۰۰۰

۱۶

فایکو ۱۷۰

۷۹۰۰۰۰۰

۱۶

آرین۱۷۰

۷۸۵۰۰۰۰

۱۶

ماهان۱۷۰

۷۸۵۰۰۰۰

۱۶

اهواز۱۷۰

۷۸۵۰۰۰۰

۱۰ ترک۶۵

۷۷۰۰۰۰۰

۱۸ ۹۸۵۰۰۰۰

۱۰ترک ۷۵

۹۷۰۰۰۰۰


۲۰
۱۳۴۰۰۰۰۰   ۲۰

فایکو۲۴۰

۱۲۵۰۰۰۰۰

۲۰

آرین۲۵۰

۱۲۲۰۰۰۰۰

 

 

۱۰ ترک ۱۰۰
۱۱۳۰۰۰۰۰
۲۲ ۱۵۸۰۰۰۰۰ ۲۲

فایکو ۳۱۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

۲۲

    آرین۳۱۰

۱۴۸۰۰۰۰۰

۸ ترک۵۰

۶۲۰۰۰۰۰

۲۴ ۱۷۴۰۰۰۰۰

ستون۱۳۰ به بالا ۶۰۰۰۰

۲۷ ۱۹۷۰۰۰۰۰  

 

 
۳۰ ۳۰۵۰۰۰۰۰ ۳۰

روس۳۹۰

۲۹۵۰۰۰۰۰

 

 

۲۲ ارین زرد : ۱ شاخه           ۲۷کره زرد : ۱شاخه       ۱۴شبکه زرد: ۴ شاخه          ۲۲شبکه زرد : ۱ شاخه      ۱۸ شبکه زرد: ۱ شاخه

فروش با فاکتور رسمی می باشد.

قیمت نهایی و تخفیف ویژه هنگام خرید

برای خریدحتما با کارشناسان ما مشورت نمایید

به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان گرامی میرسانیم که سعی شده قیمت تمامی انواع تیرآهنهای موجود در کلیه انبارهای تهران به همراه وزن دقیق فقط در یک جدول به شما همکاران گرامی ارایه گردد

زتبوری کردن انواع تیر آهن با کمترین اجرت و بهترین کیفیت

بیشتر بدانید
قیمت انواع ورق تهران

قیمت انواع ورق تهران

 

مبارکه

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۳

 

۱/۲۵×۶

 

 

 ۰
 

۴

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۰

 

۵

 

۱/۲۵×۶

 

 

۵۸۸۰
 

۶

 

۱/۵×۶

 

 

۵۷۸۰

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

۵۷۴۰

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

۵۵۵۰

 

۱۲

 

۱/۵×۶

 


۰
 

۱۵

 

۱/۵×۶

۰
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

اکسین

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۲×۶

 

 

۵۷۴۰
 

۱۰

 

۲×۶

 

 

۵۵۵۰
 

۱۲

 

۲×۶

 

 

 

۵۵۵۰

 

۱۵

 

۲×۶

  ۵۵۵۰
 

۲۰

 

۲×۶

 

 

 

۵۴۰۰

 

۲۵

 

۲×۶

 

 

۵۴۰۰
 

۳۰

 

۲×۶

 

 

۵۴۰۰
 

۳۵

 

۲×۶

۵۲۵۰
 

۴۰

 

 

 

 

 

 ۰

       

 

کاویان

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۱۲

 

۱/۵×۶


           
 

 ۵۹۰۰

 

۱۵

 

 ۱/۵×۶

 

۲۰

 

۱/۵×۶


 ۵۷۰۰
 

۲۵

 

۱/۵×۶

  ۵۷۰۰
 

۳۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۳۵

 

۱/۵×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

قطعات

 

نمره

 

قیمت

 

۸

 

۰

 

۱۰

۵۴۲۰

 

۱۲

۵۴۲۰

 

۱۵

۵۴۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در کارخانه

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

بافق

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

…..  ……  …… ۴۵۰۰  ……  …….  

A2

۸

 

 ….     ۰  ۰ —–  

A2

۱۰

 

 …….   ۰

۰  —– A2

۱۲

 

۴۴۰۰ ۰ ۴۳۲۰ ۴۴۰۰ ۰ ۴۴۵۰ A3

۱۰

 

۴۳۰۰ ۴۳۲۰ ۴۱۵۰ ۴۲۵۰ ۴۳۵۰ ۴۲۹۰ A3

۱۲

 

۴۲۳۰ ۴۲۳۰ ۴۰۷۰ ۴۱۵۰ ۴۲۵۰ ۴۱۳۰ A3

۱۴

 

۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۵۰ ۴۱۲۰ ۴۱۳۰ A3 ۱۶
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۰۹۰ ۴۱۳۰ A3 ۱۸
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۰
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۰۹۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۲
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۰۹۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۵
۴۲۳۰ ۴۱۷۰ ۰ ۴۱۰۰ ۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۸
۴۲۳۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ A3 ۳۲

۴۱۴۰​

۴۱۰۰​

 

 

آریا ذوب


کاشان
 

ابهر

 

آرین

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

۴۳۵۰
 …… ۴۳۰۰  ……  

A2

۸

 

۰ ۴۳۲۰ ۴۱۵۰ ۴۱۵۰  

A2

۱۰

 

 ۰ ۴۲۲۰ ۴۲۷۰ ۴۱۲۰  …… A2

۱۲

 

۰ ۴۶۰۰ ۴۰۹۰ ۴۲۵۰ ۴۳۵۰ A3

۱۰

 

۰ ۴۵۰۰ ۴۳۲۰ ۴۱۷۰ ۴۳۰۰ A3

۱۲

 

۴۲۰۰ ۴۲۰۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰ ۴۲۵۰ A3

۱۴

 

۴۲۰۰ ۴۲۰۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰   ۴۲۵۰ A3 ۱۶
۴۱۲۰ ۴۱۷۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰   ۴۲۵۰ A3 ۱۸
۴۱۲۰ ۴۱۷۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰   ۴۲۵۰ A3 ۲۰
۴۱۷۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰ ۴۲۵۰ A3 ۲۲
۴۱۷۰ ۴۲۲۰   ۴۲۵۰ A3 ۲۵
  ۴۲۵۰ A3 ۲۸
  ۴۳۰۰   ……      A3 ۳۲

۴۱۲۰​

 

 

xs

بیشتر بدانید
قیمت لوله کارخانه

قیمت سایر آهن آلات

قیمت سایر آهن آلات تهران

قیمت سایر آهن آلات تهران

لیست قیمت رابیتس-توری-مش ساختمانی

*آهن دات کام(نگین فولاد السا)سایتی دقیق برای خرید ودریافت قیمت انواع آهن آلات در انبارهای تهران وکلیه کارخانه ها ومبادی*

تیرآهن   هاش   میلگرد   ورق   نبشی   ناودانی  و…

به علت نوسانات شدید قیمتی جهت اخرین قیمت تماس حاصل فرمائید

 

 

 

قیمت

 

وزن هر برگ

 

وزن هر متر مربع

کیلوگرم

 

چشمه

 

سایز میلگرد

 

 

 ۵۲۰۰ ۶۲ ۵ ۱۰*۱۰ ۶ ساده
۵۲۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۱۵*۱۵ ۶ ساده
  ۵۲۰۰
۳۳ ۲٫۵ ۲۰*۲۰ ۶ ساده
۵۲۰۰
۲۶ ۲ ۲۵*۲۵ ۶ ساده
 

 

۵۲۰۰
۲۲ ۱٫۵ ۳۰*۳۰ ۶ ساده
۵۰۰۰  فقط آجدار
۹۶ ۸ ۱۰*۱۰ ۸ ساده و آجدار
  ۵۰۰۰
۶۷ ۵٫۵ ۱۵*۱۵ ۸ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۴۹ ۴ ۲۰*۲۰ ۸ ساده و آجدار
 

 

۵۰۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۲۵*۲۵ ۸ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۳۷ ۳ ۳۰*۳۰ ۸ ساده و آجدار
  ۴۹۰۰
۱۷۸ ۱۲٫۵ ۱۰*۱۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۹۰۰
۱۱۹ ۸٫۵ ۱۵*۱۵ ۱۰ ساده و آجدار
 

 

۴۹۰۰
۸۹ ۶٫۵ ۲۰*۲۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۹۰۰
۷۲ ۵ ۲۵*۲۵ ۱۰ ساده و آجدار
  ۴۹۰۰
۶۰ ۴٫۵ ۳۰*۳۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۹۰۰
۲۵۷ ۱۸ ۱۰*۱۰ ۱۲ ساده و آجدار
 

 

۴۹۰۰
۱۸۰ ۱۲ ۱۵*۱۵ ۱۲ ساده و آجدار
۴۹۰۰
۱۲۹ ۹ ۲۰*۲۰ ۱۲ ساده و آجدار
  ۴۹۰۰
۱۱۶ ۸٫۵ ۲۵*۲۵ ۱۲ ساده و آجدار
۴۹۰۰
۸۶ ۶ ۳۰*۳۰ ۱۲ ساده و آجدار

قیمت انواع رابیتس در انبار تهران

برای اطلاع از آخرین قیمت لطفا تماس حاصل نمائید

قیمت به تومان وزن -گرم
۱۲۰۰۰ ۷۰۰
۱۲۵۰۰ ۸۲۰
۱۳۰۰۰ ۹۲۰
۱۳۵۰۰ ۱۰۰۰
۱۴۰۰۰ ۱۰۵۰
۱۴۵۰۰ ۱۳۰۰

برای اطلاع از آخرین قیمت توری پرسی لطفا تماس حاصل فرمائید

بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

لیست قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت پروفیل و قوطی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۶۰۰۰

 

۵۹۰۰

۶۰۵۰  

۵۹۵۰

۵۹۵۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

۶۲۳

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

لیست قیمت میلگرد ساده تهران

نام کالا

سایز-وزن

محل بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده ۱۰-نوردی  ۶ متری-۳ کیلو  بنگاه تهران ۴۶۰۰
میلگرد ساده ۱۰  نوردی ۶ متری-۳٫۵ کیلو  بنگاه تهران ۴۶۰۰
میلگرد ساده ۱۰ -نوردی ۶ متری-بالای ۳٫۵ کیلو کارخانه-تهران ۴۵۸۰
میلگرد ساده ۱۰-نوردی نرمال  بنگاه تهران  ۴۳۸۰
میلگرد ساده ۱۶ نیشابور  ۱۲ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۸ -نوردی ۶ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۲۰ -نوردی  ۶ متری  بنگاه تهران-کارخانه
میلگرد ۱۰ ساده کارگاه ۶ متری کارخانه ۰
بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

۴۳۵۰ ۴۳۰۰   ۴۴۰۰   ۸
۴۳۵۰ ۴۳۰۰  

 

۴۴۰۰  

 

 ۱۰

۴۳۵۰ ۴۳۰۰ ۴۴۰۰ ۱۲
۴۳۵۰ ۴۳۰۰ ۴۴۰۰  ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۴۳۰۰   ۴۴۰۰
 

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

۶

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۴۴۰۰ ۴۴۵۰ ۴۳۵۰ ۴۴۰۰

 

۳

 

۴۲۵۰ ۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۴

۴۲۵۰

۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۵
۴۲۵۰ ۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۶
۴۲۵۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۸
۴۲۵۰ ۰ ۴۴۵۰ ۴۳۵۰ ۴۳۵۰ ۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۴۶۰۰
         

۵۰۷۰

بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۶۰۵۰

 

۶۹۵۰

 

۶۱۰۰

 

۶۰۰۰

 

۶۰۰۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد آجدار تهران

قیمت میلگرد آجدار تهران

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

الماس

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

             

A2

۱۰

 

            A2 ۱۲

 

            A3 ۱۰

 

            A3 ۱۲

 

۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۴

 

۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۶
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۱۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۸
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۲۰
۴۱۸۰   ۴۱۹۰     ۴۲۷۰ A3 ۲۲
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۱۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۲۵
            A3 ۲۸
 

 

          A3 ۳۲
 

آریا ذوب

 

خرمدشت

 

ابهر

 

بافق

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

    ۴۴۰۰   ۴۳۵۰    

A2

۸

 

۴۱۹۵   ۴۲۶۰   ۴۱۷۰    

A2

۱۰

 

۴۱۹۵   ۴۲۶۰  

 

۴۱۷۰   A2 ۱۲

 

          ۴۳۵۰ A3 ۱۰

 

          ۴۲۴۰ A3 ۱۲

 

۴۱۸۰         ۴۱۸۰ A3 ۱۴

 

۴۱۸۰         ۴۱۸۰ A3 ۱۶
۴۱۸۰     ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۱۸
۴۱۸۰     ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۰
      ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۲
      ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۵
          ۴۱۸۰ A3 ۲۸
 

 

        ۴۱۸۰ A3 ۳۲

 

 

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.

بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۴۴۰۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۴۴۰۰  

۸

 

۱۰۵

 

 

۸

 

۴۴

۴۴۰۰  

۱۰

 

۱۲۵

 

 

۱۰

 

۵۲

۴۴۰۰

 

 

۱۲

 

۱۶۰

 

۱۲

 

۶۲

 

۱۴

 

۱۸۰

 

۱۴

 

۷۵

۴۴۰۰  

۱۶

 

۲۲۵

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۴۰۰  

۱۸

 

۲۶۰

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۳۰۰

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۱۰

 ۵۲ ۴۴۰۰

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

۴۴۰۰  

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۴۰۰  

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

۴۴۰۰  

 

 

۲۰

 

۱۱۰

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

     ظهوریان

شکفته

آرین

 

 

 

 

 

۴۵۰۰

 

 

 

بیشتر بدانید