قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

محصولات کارخانه میانه-بندل ۲ تنی-محدودیت در انبار تهران

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
میانه ۱۰ A A3 ۴۳۶۰ ۴۴۰۰
میانه ۱۲ A A3 ۴۲۴۰ TEL
میانه ۱۴-۱۶ A A3 ۴۱۹۰ ۴۱۵۰
میانه ۲۵ الی ۱۸ A A3 ۴۱۹۰ ۴۱۵۰
میانه ۲۸ A A3 ۴۱۹۰
میانه ۳۲ A A3 ۴۱۹۰

محصولات کارخانه کویر کاشان-بندل ۴الی ۴٫۵ تن-محدودیت کالا در انبار تهران

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

کاشان

۶٫۵

A

TEL

کاشان

۸

A

A2

TEL

۴۶۹۰

کاشان

۱۰

A

A2

TEL

۴۲۸۰

کاشان

۱۲

A

A2

TEL

۴۲۷۰

کاشان

۸

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۰

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۲

A

A3

TEL

TEL

کاشان

  ۱۴

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۱۴-۱۶

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۱۸الی۳۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۲

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۶

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۴۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۰۰​