قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

لیست قیمت تیرآهن کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

کرمانشاه

 

انبار اصفهان

 

نرمال

 

اهواز

 

یزد

 

فایکو

 

ذوب

سایز

وزن

  ۰         ۵۴۰۰

۱۲

 

۴۹۵۰۰ ۸۲۵۰۰۰ ۵۱۰۰ ۰ ۶۶۲۰۰۰ ۵۲۲۰

      ۱۴     

۴۸۵۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۴۲۰۰ ۰    

۸۲۷۰۰۰

۴۳۷۰ ۱۶
  ۹۹۰۰۰۰ ۴۱۰۰     ۹۸۲۰۰۰ ۴۲۷۰
۱۸
  ۱۳۶۰۰۰۰ ۴۴۰۰      ۱۲۶۲۰۰۰ ۴۹۰۰ ۲۰
  ۱۴۵۰۰۰۰ ۴۱۰۰       ۴۴۲۰
۲۲
   ۱۶۵۰۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۳۴۰ ۲۴
  ۱۸۵۰۰۰۰
۳۹۰۰       ۴۱۸۰ ۲۷
۳۰۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰ ۵۸۳۰ ۳۰