جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز انبار تهران انبار اصفهان کارخانه
ذوب آهن ۱۲ IPE-NORMAL TEL TEL ۴۷۰۰
ذوب آهن ۱۴ IPE-NORMAL TEL TEL TEL
ذوب آهن ۱۶ IPENORMAL TEL TEL ۵۱۰۰
ذوب آهن ۱۸ IPE-NORMAL TEL TEL ۵۱۰۰
ذوب آهن ۲۰ IPE-NORMAL TEL TEL ۵۰۵۰
ذوب آهن ۲۲ IPE-NORMAL TEL TEL ۴۹۰۰
۲۴ IPE-NORMAL TEL TEL TEL
ذوب آهن ۲۷ IPE-NORMAL TEL TEL TEL
ذوب آهن ۳۰ IPE-NORMAL TEL TEL ۵۷۰۰

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن نرمال بصورت کیلویی قیمت گذاری میشود
متراژ تیراهن نرمال در قیمت گذاری بسیار مهم میباشد