جهت اطلاع از وزن و مشخصات و قیمت قوطی ستونی با شماره زیر تماس بگیرید

 

کارخانه سایز ضخامتmm وزن کارخانه تهران

مختلف
۱۴ ۲٫۱ ۱۱۰ tel tel
مختلف

 

۱۴ ۲٫۳ ۱۲۰ tel tel
مختلف

 

۱۴ ۲٫۵ ۱۳۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۲٫۸ ۱۴۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۳ ۱۵۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۳٫۲ ۱۶۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۳٫۵ ۱۷۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۳٫۶ ۱۸۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۳٫۸ ۱۹۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۴ ۲۰۰ tel tel
مختلف ۱۴ ۴٫۲ ۲۳۰ tel tel