جهت اطلاع از وزن و مشخصات و قیمت قوطی ستونی با شماره زیر تماس بگیرید

-۰۹۱۲۰۶۸۴۷۵۴-۰۹۱۲۵۱۰۴۹۴۶

 

کارخانه سایز ضخامتmm وزن کارخانه تهران

مختلف
۱۴ ۲٫۱ ۱۱۰ tel tel
مختلف

 

۱۴ ۲٫۳ ۱۲۰ tel tel
مختلف

 

۱۴ ۲٫۵ ۱۳۰ ۱۷۵۰۰ tel
مختلف ۱۴ ۲٫۸ ۱۴۰ ۱۷۵۰۰ tel
مختلف ۱۴ ۳ ۱۵۰ ۱۷۵۰۰ tel
مختلف ۱۴ ۳٫۲ ۱۶۰ ۱۷۵۰۰ tel
مختلف ۱۴ ۳٫۵ ۱۷۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۵۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۶ ۱۸۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۵۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۸ ۱۹۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۵۰۰
مختلف ۱۴ ۴ ۲۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۵۰۰
مختلف ۱۴ ۴٫۲ ۲۳۰ tel tel