جهت اطلاع از وزن و مشخصات و قیمت قوطی ستونی با شماره زیر تماس بگیرید

-۰۹۱۲۰۶۸۴۷۵۴-۰۹۱۲۵۱۰۴۹۴۶

 

کارخانه سایز ضخامتmm وزن کارخانه تهران

مختلف
۱۴ ۲٫۱ ۱۱۰ tel ۲۱۰۰۰
مختلف

 

۱۴ ۲٫۳ ۱۲۰ tel ۲۱۰۰۰
مختلف

 

۱۴ ۲٫۵ ۱۳۰ tel ۲۱۰۰۰
مختلف ۱۴ ۲٫۸ ۱۴۰ tel ۲۱۰۰۰
مختلف ۱۴ ۳ ۱۵۰ tel ۲۱۰۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۲ ۱۶۰ tel ۲۰۵۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۵ ۱۷۰ tel ۲۰۵۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۶ ۱۸۰ tel ۲۰۵۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۸ ۱۹۰ tel ۲۰۵۰۰
مختلف ۱۴ ۴ ۲۰۰ tel ۲۰۵۰۰
مختلف ۱۴ ۴٫۲ ۲۳۰ tel tel