جهت اطلاع از وزن و مشخصات و قیمت قوطی ستونی با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱۴۴۴۴۸۲۰۰

 

کارخانه سایز ضخامتmm وزن کارخانه تهران

مختلف
۱۴ ۲٫۱ ۱۱۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف

 

۱۴ ۲٫۳ ۱۲۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف

 

۱۴ ۲٫۵ ۱۳۰ ۸۹۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۲٫۸ ۱۴۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۳ ۱۵۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۲ ۱۶۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۵ ۱۷۰ ۹۱۰۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۶ ۱۸۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۳٫۸ ۱۹۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۴ ۲۰۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰
مختلف ۱۴ ۴٫۲ ۲۳۰ ۸۹۰۰ ۹۱۰۰