قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

لیست قیمت میلگرد ساده تهران

نام کالا

سایز-وزن

محل بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده ۱۰-نوردی  ۶ متری-۳ کیلو  بنگاه تهران ۴۶۰۰
میلگرد ساده ۱۰  نوردی ۶ متری-۳٫۵ کیلو  بنگاه تهران ۴۶۰۰
میلگرد ساده ۱۰ -نوردی ۶ متری-بالای ۳٫۵ کیلو کارخانه-تهران ۴۵۸۰
میلگرد ساده ۱۰-نوردی نرمال  بنگاه تهران  ۴۳۸۰
میلگرد ساده ۱۶ نیشابور  ۱۲ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۸ -نوردی ۶ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۲۰ -نوردی  ۶ متری  بنگاه تهران-کارخانه
میلگرد ۱۰ ساده کارگاه ۶ متری کارخانه ۰