جهت اطلاع از وزن و مشخصات نبشی و ناودانی به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحدنبشی و ناودانی تماس حاصل فرمائید
نبشی و ناودانی با توجه به گوشت و ضخامت و همچنین ناودانی  با توجه به ۶ متری و یا ۱۲ متری بودن قیمتهای متفاوتی دارند
جهت اطلاع از مابقی محصولات لطفا تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۵۸۳۱-۶۶۳۹۵۳۹۸

فایکو شکفته ارین تبریز ظهوریان وزن  سایز
TEL TEL ۴۵۵۰ ۴۴۶۰ TEL   ۶ الی ۱۲
TEL TEL ۴۵۵۰ ۴۴۱۰ TEL سنگین
۱۴
TEL TEL ۴۵۵۰ ۴۴۶۰ TEL سنگین ۱۶
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۱۸
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۰
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۲


قیمت تهران

فایکو شکفته ارین تبریز ظهوریان وزن  سایز
TEL ۴۶۰۰ ۴۵۵۰ ۴۵۱۰ TEL   ۶ الی ۱۲
TEL ۴۶۰۰ ۴۵۵۰ ۴۵۱۰ TEL سنگین
۱۴
TEL ۴۶۰۰ ۴۵۵۰ ۴۵۱۰ TEL سنگین ۱۶
۵۷۰۰ TEL TEL TEL TEL سنگین ۱۸
۵۷۰۰ TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۰
۸۶۰۰ TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۲