قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۴۴۰۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۴۴۰۰  

۸

 

۱۰۵

 

 

۸

 

۴۴

۴۴۰۰  

۱۰

 

۱۲۵

 

 

۱۰

 

۵۲

۴۴۰۰

 

 

۱۲

 

۱۶۰

 

۱۲

 

۶۲

 

۱۴

 

۱۸۰

 

۱۴

 

۷۵

۴۴۰۰  

۱۶

 

۲۲۵

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۴۰۰  

۱۸

 

۲۶۰

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۳۰۰

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۱۰

 ۵۲ ۴۴۰۰

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

۴۴۰۰  

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۴۰۰  

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

۴۴۰۰  

 

 

۲۰

 

۱۱۰

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

     ظهوریان

شکفته

آرین

 

 

 

 

 

۴۵۰۰