نرخ و قیمت انواع پروفیل و قوطی در انبار تهران و کارخانه

پروفیل با توجه به ضخامت ورق و سایز قیمتهای مختلف دارند
قیمتهای زیر اکثر پروفیل جور میباشد که مصرف بیشتری دارند
پروفیل و قوطی با مشخصات دیگر موجود میباشد
فاکتور رسمی و پیش فاکتور نیز ارائه میشود

 

 جهت اطلاع از وزن و مشخصات پروفیل و ستونی به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد پروفیل و قوطی تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۸۱۳-۶۶۳۹۶۷۱۷

کارخانه سایزورق کیفیت آنالیز کارخانه تهران
هیربد ۲ A+ TEL TEL
هیربد ۲٫۵ و ۳ و ۴ A+ TEL TEL
هیربد ۵ و ۶ A+ TEL TEL
جهان ۲ A ۶۱۸۰ ۶۲۳۰
جهان ۲٫۵ و ۳ و ۴ A TEL TEL
جهان ۵ و ۶ A TEL TEL
صدرا ۲ +B ۶۱۵۰ ۶۱۷۰
صدرا ۲٫۵ و ۳ و ۴ +B
TEL TEL
صدرا ۵ و ۶ +B
TEL TEL
تهران شرق ۲ B ۶۲۵۰ ۶۳۰۰
تهران شرق ۲٫۵ و ۳ و ۴ B ۶۳۵۰ TEL
تهران شرق ۵ و ۶ B TEL TEL
یاران-ایران ۲ A ۶۲۰۰ ۶۲۰۰
ایران-یاران ۲٫۵ و ۳ و ۴
A
۶۲۰۰ ۶۲۰۰
یاران-ایران ۵ و ۶ A ۶۲۰۰ ۶۲۰۰