فروش میلگرد تهران

فروش میلگرد تهران

فروش میلگرد تهران

نام کالا

سایز-وزن

محل بارگیری

فروش میلگرد تهران

قیمت (تومان)

فروش میلگرد ساده ۱۰-نوردی ۶ متری-۳ کیلو بنگاه تهران ۴۱۵۰
فروش میلگرد ساده ۱۰ نوردی ۶ متری-۳٫۵ کیلو بنگاه تهران ۴۱۰۰
فروش میلگرد ساده ۱۰ -نوردی ۶ متری-بالای ۳٫۵ کیلو کارخانه-تهران ۴۰۵۰
فروش میلگرد ساده ۱۰-نوردی نرمال بنگاه تهران ۴۰۰۰
فروش میلگرد ساده ۱۶ نیشابور ۱۲ متری بنگاه تهران ۴۱۰۰
فروش میلگرد ساده ۸ -نوردی ۶ متری بنگاه تهران ۴۴۰۰
فروش میلگرد ساده ۲۰ -نوردی ۶ متری بنگاه تهران-کارخانه
فروش میلگرد ۱۰ ساده کارگاه ۶ متری کارخانه ۳۸۵۰