نبشی سوراخ دار

نبشی سوراخ دار

محل کاربرد نبشی سوراخ دار

ستونهای ققسه بندی قلزی مشبک،پایه های راهرو، پلکان و نرده ها،در ساخت بالکن ها، میزهای کار، پارتیشن های ساده و …….

اجزای اصلی قفسه بندی پیچ و مهره ای متشکل از نبشی سوراخ دار یا نبشی سوراخ دار مشبک هستند. قفسه بندی پیچ و مهره ای رایج ترین قفسه بندی انبار جهت نگهداری بارهای کم حجم و سبک در انبارها، فروشگاهها و مراکز آموزشی و اداری می باشد و بار به روی آن با نیروی انسانی و به صورت دستی قرار می گیرد. این نبشی سوراخ دار در ابعاد مختلف طراحی می شود. قفسه بندی پیچ و مهره ای به دلیل وجود تعداد زیاد سوراخ به روی نبشی سوراخ دار که از اجزای اصلی آن به شمار می رود به قفسه بندی نبشی سوراخ دار فلزی معروفند. همچنین به دلیل کاربرد بسیار پیچ و مهره در نصب نبشی سوراخ دار، به قفسه فلزی پیچ و مهره ای نیز نام گرفته اند.