ناودانی صنعتی

ناودانی صنعتی

ناودانی صنعتی پروفیل با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی میباشد که با مقطع باز تولید میشود.

ناودانی صنعتی به سه حالت تولید می شوند: پرسی ، که توسط پرس به شکل مورد نظر تولید میشود.

فابریک ، از همان اول پروسه تولید ، از خط تولید خارج می شود و به صورت ناودانی صنعتی نورد گرم و نورد سرد تقسیم بندی میشوند.

انواع ناودانی صنعتی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز ، ناودانی صنعتی می باشد که در ۲نوع مشبک و ساده با مشخصات زیر عرضه می گردد:

ناودانی صنعتی مشبک

ناودانی صنعتی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ، تولید می گردد و ناودانی صنعتی جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی – نصب سنگ بصورت خشک – سازه های سبک فولادی

ناودانی صنعتی ساده

ناودانی های صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.

ناودانی صنعتی در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.

ناودانی صنعتی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.