نبشی دست دوم

نبشی دست دوم

نگین فولاد السا یک تامین کننده مطمئن برای انواع نبشی دست دوم بال مساوی سبک در سایزهای مختلف می باشد. محصولات ما با حداقل تلرانس عرضه می شوند و خواص مکانیکی نبشی دست دوم بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مختلفی مانند استاندارد ملی شماره ۱-۱۳۹۶۸ و استاندارد اروپایی ۱-۱۰۰۵۶ چاپ سال ۱۹۹۸ و استاندارد روسی ۸۵۱۰ چاپ سال ۱۹۸۶ مورد تایید میباشد.

استاندارد ابعادی نبشی دست دوم : ISIRI 13968-1 یا DIN EN 10056-1 :1998 یا GOST 8510:1986

استاندارد تلرانس ابعادی نبشی دست دوم : ISIRI 13968-1 یا DIN EN 10056-2 :1994

استاندارد کیفیت سطح نبشی دست دوم : استاندارد ملی ISIRI 9702-3 یا EN 10163-3