قیمت میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

 

نیشابور

۱۰

+A

A3

tel  

tel

 

نیشابور ۱۲

+A

A3

tel tel

نیشابور

۱۴-۱۶

+A

A3

tel  

tel

 

۲۰

+A

A3

tel  

tel

 

نیشابور

۲۵ &18

+A

A3

tel tel

نیشابور

۲۸

+A

A3

tel tel

نیشابور

۳۲

+A

A3

tel

۰

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

ذوب آهن

۱۲ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۱۴-۱۶ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۰ +A A3 TEL tel

ذوب آهن

۲۲&18 +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۵ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۸ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۳۲ +A A3 tel