قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

فولاد پرشین(کارخانه قزوین)-بندل ها ۲ تنی

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

پرشین

۱۰

B

A3

۴۵۰۰

TEL

پرشین

۱۲

B

A3

۴۴۰۰

TEL

پرشین

۱۴

B

A3

۴۳۵۰

۴۳۵۰

پرشین

۱۶الی۲۵

B

A3

۴۳۰۰

۴۳۵۰

پرشین

۲۸

B

A3

۴۳۰۰

TEL

پرشین

۳۲

B

A3

۴۳۴۰

TEL

فولاد هیربد زرندیه(کارخانه زرندیه قم)-بندل ۲ تنی

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز کارخانه تهران

هیربد

۱۰

B

A3

۴۴۰۰

۴۲۴۰

هیربد

۱۲

B

A3

۴۳۵۰

۴۲۵۰

هیربد

۱۴-۱۶

B

A3

۴۳۰۰

۴۱۳۰

هیربد

۱۸الی۲۵

B

A3

۴۲۵۰

۴۱۳۰

هیربد

۲۸

B

A3

TEL

۴۱۳۰

هیربد

۳۲

B

A3

TEL

TEL

فولاد عتیق آذر سهند-ابهر(کارخانه سیادن ابهر)بندل ۲ تن

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

ابهر

۸

B+

A2

۴۴۷۰

۴۵۴۰

ابهر

۱۰-۱۲

+A

A2

۴۲۷۰

۴۳۴۰

ابهر

۱۰-۱۲

A

A3

۴۲۱۰

۴۳۳۰

ابهر

۱۴الی۲۸

B

A3

۴۱۴۰