قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

فولاد پرشین(کارخانه قزوین)-بندل ها ۲ تنی

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

پرشین

۱۰

B

A3

tel

TEL

پرشین

۱۲

B

A3

tel

TEL

پرشین

۱۴

B

A3

tel

tel

پرشین

۱۶الی۲۵

B

A3

tel

tel

پرشین

۲۸

B

A3

tel

….

پرشین

۳۲

B

A3

tel

….

فولاد هیربد زرندیه(کارخانه زرندیه قم)-بندل ۲ تنی

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز کارخانه تهران

هیربد

۱۰

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۲

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۴-۱۶

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۸الی۲۵

B

A3

tel

tel

هیربد

۲۸

B

A3

tel

tel

هیربد

۳۲

B

A3

TEL

tel

فولاد عتیق آذر سهند-ابهر(کارخانه سیادن ابهر)بندل ۲ تن

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

ابهر

۸

B+

A2

tel

tel

ابهر

۱۰-۱۲

+A

A2

tel

tel

ابهر

۱۰-۱۲

A

A3

tel

tel

ابهر

۱۴الی۲۸

B

A3

tel

tel

۶۰۶۰۵۰۴۹۵۰