قوطی آهن ۱۴

قوطی آهن ۱۴

قوطی ۱۴ به ضخامت های مختلف از۱۵۰ کیلو گرمی آغاز شده وتا ۲۰۰ کیلو گرم تولید می شود لذا قیمت قوطی ۱۴ با توجه به ضخامت ورق آن متغیر می باشد.

در مورد قیمت قوطی ۱۴ هرچه ورق استفاده شده ی آن نازک تر باشد بالاتر بوده و قیمت قوطی ۱۴ با ورق ضخیم تر ارزان تر می باشد.