بایگانی برای آخرین اخبار

آخرین تغییرات قیمت کارخانجات

 • ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۳  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۰  افزایش ۲۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد کویرکاشان
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۰  افزایش ۲۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۴۴  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۴۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۳۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۴۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد روهیناجنوب
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۲۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت سایز۱۰ میلگرد فولادزاگرس،مابقی سایزها ثابت
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۱۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد آریاذوب
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۰۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۰۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۵۸  افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۵۵  افزایش ۴۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۵۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۴  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۰  افزایش ۱۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۰  افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۳۳  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۳۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۱۸  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۱۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۱۳  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۰۶  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و کرمانشاه
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۴۶  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد سمنان
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۴۴  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۳۸  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و امیرکبیر
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۳۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۳۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۳۰  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۲۸  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۲۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۲۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۱۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۱۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۰۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۵۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۵۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۴۴  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۹  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کرمانشاه
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۲  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۱۲  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۱۱  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۱۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۹  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۸  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۳  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و کیان کاشان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۲  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۴۱  افزایش ۱۵ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد سمنان و آریان فولاد
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۲۸  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و حدیدسیرجان
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۲۷  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۲۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 •  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۱۳ ۱۲:۳۲  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۸/۱۳ ۱۲:۲۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۸/۱۳ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و روهیناجنوب
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۵۸  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و پرشین فولاد
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۵۵  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و کرمانشاه
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد بافق یزد و آریان فولاد
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۳۹  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۲۳  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و سمنان
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۲۰  افزایش ۵۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۱۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۱۲  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و گلستان
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد هیربدزرندیه و حسن رود
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و شاهرود
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۵۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۵۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و میانه
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۳۸  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۳۵  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۳۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۸ ۱۲:۲۰  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۱۶  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۱۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۰۴  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۰۲  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و آریاذوب
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۰۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد میانه نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۵۵  افزایش ۹۰ تومانی قیمت میلگردکرمانشاه نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۵۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۵۰  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۳۶  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۳۰  افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۲۰  افزایش ۱۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۸  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۵  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۱  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۱  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۰۲  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۰۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۸  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۶  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و نوردسمنان
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۱  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۰  افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۱۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان
 • ۰۸/۰۴ ۱۲:۰۲  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و روهیناجنوب
 • ۰۸/۰۴ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و پرشین فولاد
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۵۸  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و آریاذوب
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۵۵  ثبات قیمت میلگرد هیربدزرندیه و جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و ارگ تبریز
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و آذرفولادامین
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۴۰  کاهش ۱۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد اصفهان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۳۴  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و میانه
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۹  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و حسن رود
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۶  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و آناهیتا
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۴  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۲  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد کرمانشاه
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد بافق یزد و سپهرایرانیان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۰۶  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و آلیاژی یزد
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۰۳  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۳:۳۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریاذوب
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۳۳  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۲۹  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۲۵  افزایش ۳۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۱۰  افزایش ۲۰ تا ۵۰ تومانی قیمت برخی از سایزهای میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۰۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۰۰  افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۳۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۲۶  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد روهیناجنوب
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کرمانشاه و هیربدزرندیه
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۱۸  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۰۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد درشاهین تبریز
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۰۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۵۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۵۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۶  افزایش ۱۰تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۳  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۲  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۳۹  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۳۳  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردگلستان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۳۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۱۵   افزایش ۲۰ تومانی قیمت برخی از سایزهای میلگرد اصفهان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۰۴  افزایش ۱۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۰۲  افزایش ۲۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۰۰  افزایش ۱۵ تومانی قیمت میلگرد سمنان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۹  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۳  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۲  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۱:۵۱  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۹  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۲  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۴۰ تومانی قیمت سایز ۱۴تا۲۸ میلگرد نیک صدرا
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد گلستان و پرشین فولاد
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۱۹  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و ظفربناب
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و شاهرود
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۵۰  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و شاهین بناب
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۴۹  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و حدیدسیرجان
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۴۵  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و میانه
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و پرشین فولاد
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۱۵  ثبات قیمت میلگرد ارگ تبریز و جهان فولادسیرجان
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و فایکو
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۰۶  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و روهیناجنوب
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد هیربدزرندیه و اصفهان
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و آریاذوب
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۴۴  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و کرمانشاه
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و شاهین بناب
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حدید سیرجان و نیک صدرا
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۱۶  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و آناهیتا
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۵۶  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آلیاژی یزد
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۵۰  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و بافق یزد
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۳۶  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و میانه
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۳۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۳:۳۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۶/۰۲ ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و هیربدزرندیه
 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۵۹  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و آریاذوب
 • ۰

  ۶/۰۲ ۱۲:۵۵  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و روهیناجنوب

 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۴۹  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۲۲  کاهش ۳۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۰۰  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۵۹  کاهش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۵۶  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و کرمانشاه
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و جهان فولاد سیرجان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۸۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و حدیدسیرجان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۳۰  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و اصفهان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و درشاهین تبریز
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۱۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۰۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۰۲  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و کیان کاشان
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۵۶  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و آناهیتا
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۵۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۳۲  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و ارگ تبریز
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۳۱  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و فایکو
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۳۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و آریاذوب
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۲۶  ثبات قیمت میلگرد پرشین فولاد و کرمانشاه
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۲۵  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و هیربدزرندیه
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۰۵  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۰۳  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و کیان کاشان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد میانه و اصفهان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و البرزتاکستان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۳۶  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و نیک صدرا
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۳۳  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۲۸  کاهش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و حسن رود
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۰۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۵۶  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۵۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و آناهیتا
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۲۲  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۱۹  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۱۰  کاهش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۵/۲۶ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۵۲  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۵۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۴۴  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و شاهین بناب
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۳۸  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۳۳  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و اصفهان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد میانه و روهیناجنوب
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۲۸  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و نیک صدرا
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و بافق یزد
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۲۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۶  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۴  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۲  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۱  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۸  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۵  کاهش ۱۲۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدیرجان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۲  کاهش ۹۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد نیشابور

مورخ ۲۴ مرداد

 • ۱۱:۵۰  کاهش ۷۰تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۴۴  ثبات قیمت میلگرد نیک صدرا و شاهین بناب
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۴۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد زاگرس
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد ارگ تبریز و آذرفولادامین
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و روهیناجنوب
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و نیک صدرا
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۱۱  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و شاهرود
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و فایکو
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۴۵  ثبات قیمت میلگرد پرشین فولاد و نوردگلستان
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۳۳  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۳۰  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و حسن رود
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۳۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حدید سیرجان و میانه
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۳  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آلیاژی یزد
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۲  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۰  ثبات قیمت میل

بور

مورخ ۲۳ مرداد

 • ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و ارگ تبریز
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۵۵  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۴۹  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و هیربدزرندیه
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۴۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریاذوب
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۴۰  کاهش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۳۹  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و فایکو
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۳۵  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۱۸  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و میانه
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۰۵  کاهش ۳۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و پرشین فولاد
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۰۳  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۵۰  کاهش ۶۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۳۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نوردگلستان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و البرزتاکستان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۲۷  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۲۵  کاهش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و بافق یزد
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۱۳  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۰۵  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و سمنان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۲۳ ۱۰:۵۵  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۲۳ ۱۰:۳۷  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 • ۰۵/۲۳ ۱۰:۳۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۲۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۱۶  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۰۶  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۰۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۰۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۵۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۴۶  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و آریاذوب
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۳۱  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۳۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و روهیناجنوب
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و بافق یزد
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۱۳  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۱۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۵  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و شاهین بناب
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۴  کاهش ۱۳۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۲  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۲۲ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و آناهیتا
 • ۰۵/۲۲ ۱۰:۵۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۰۵/۱۲ ۱۳:۱۳  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۱۲ ۱۳:۱۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۳۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۳۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و فایکو
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۲۵  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و هیربدزرندیه
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و کویرکاشان
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۱۷  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و البرزتاکستان
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۱۰  افزایش ۶۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۵۸  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۵۵  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و شاهین بناب
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و کرمانشاه
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آذرفولادامین
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و ظفربناب
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۱۱  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و نیک صدرا
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۰۵  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و میانه
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۱۲ ۱۰:۴۸  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و آلیاژی یزد
 • ۰۵/۱۲ ۱۰:۴۷  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۱۲ ۱۰:۴۵  ثبات قیمت میلگرد نیشابور

  تارخ ۹۸/۰۵/۱۳

 • ۱۳:۰۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۳  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۳  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و روهیناجنوب
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۲  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۱  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و هیربدزرندیه
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۰۹  ثبات قیمت میلگردالبرزتاکستان و کویرکاشان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و فولادزاگرس
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و آناهیتا
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و کیان کاشان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۱۶  ثبات قیمت میلگرد نیک صدرا و آریاذوب
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۱۴  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد کرمانشاه و آلیاژی یزد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و حسن رود
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۵۰  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و سپهرایرانیان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۳۳  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۲۸  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۲۶  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۲۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 •  

 • ۶ ۱۳:۴۰  افزایش ۶۰ تا ۸۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۵/۱۶ ۱۳:۱۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۵/۱۶ ۱۳:۰۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۱۶ ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد فایکو و اصفهان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۵۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۵۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان در این لحظه
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۴۰  افزایش ۷۰ تومانی قیمت میلگرد درشاهین تبریز
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۷  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و آریان فولاد
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۳  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۲۲  افزایش ۶۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۲۲  افزایش ۶۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۲۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۱۰  افزایش ۷۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و کویرکاشان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۵۸  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۵۲  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و کرمانشاه
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۴۰  افزایش ۹۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۳۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۲۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۰۳  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و نوردگلستان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و حسن رود
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۲۸  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۲۵  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۲۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۹ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و درشاهین تبریز
 • ۰۵/۱۹ ۱۲:۰۵  ثبات قیمت میلگرد کرمانشاه و آریاذوب
 • ۰۵/۱۹ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و نیک صدرا
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و آذرفولادامین
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد میانه و البرزتاکستان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۱۷  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آناهیتا
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۱۲  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و پرشین فولاد
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و حسن رود
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۰۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۴۹  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۳۶  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۳۵  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
بیشتر بدانید

بورس و فلزات جهانی

مار معاملات امروز بورس

١-شمش فولاد ارفع یزد
عرضه ٨،٠٠٠ تن
قیمت پایه ٣٣٨٧۴ ریال
کل سبد معامله گردید.
قیمت میانگین ٣٨١١٠ ریال

٢- سبد میلگرد فولاد آذربایجان میانه
عرضه ۵٠١۶ تن
قیمت پایه ٣٩٠۴٣ ریال
تمامی سبد معامله گردید.
بالاترین قیمت خریدار ۴٠۵۵٢ ریال

کل قیمت ها با احتساب مالیات ٩ درصد میباشد.

مار معاملات امروز بورس

١- سبد میلگرد فولاد کویر کاشان
عرضه ٣٣٠٠ تن
قیمت پایه ٣٩٠۴٣ ریال
تمامی سبد معامله گردید.
بالاترین قیمت خریدار ۴٠٠٢۴ ریال

٢-شمش مجتمع پاسارگاد
عرضه ١٠،٠٠٠ تن
قیمت پایه ٣٣٨٧۴ ریال
کل سبد معامله گردید.
بالاترین قیمت خریدار ٣٧٩٨٧ ریال.

٣- سبد میلگرد فولاد خراسان
عرضه ٣٣٠٠ تن
قیمت پایه ٣٩٠۴٣ ریال
کل سبد معامله شد.
بالاترین قیمت خریدار ۴٠٠٣٩ ریال

۴-سبد میلگرد ظفر بناب
عرضه ١١٠٠ تن
به قیمت پایه ٣٩٠۴٣ ریال
عرضه گردید.
کل سبد معامله گردید.
بالاترین قیمت خریدار ۴٠۵١۵ ریال

۵- شمش چادرملو
عرضه ١٠،٠٠٠ تن
به قیمت پایه ٣٣٨٧۴ ریال
عرضه گردید.
کل سبد معامله شد.
بالاترین قیمت خریدار ٣۶٧٩٨ ریال

همچنین مقدار مجموعا ٩٩٠٠ تن تیر آهن توسط شرکت ذوب آهن عرضه و معامله گردید.

کل قیمت ها با احتساب مالیات ٩ درصد میباشد.

استقبال بازار آهن از دلار زیر ۱۰ هزار تومانی

💢امری که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، نشان از دگرگونی رفتاری بازار آهن دارد

💢افزایش عرضه محصولات فولادی و در مقابل آن، کاهش صادرات و مصرف آن باعث افت قیمت آهن و ایجاد رکود در بازار شده است. این کاهش قیمت ها در حالی رخ داده است که قیمت ارز از ثبات نسبی برخوردار است و گاهی نیز با کاهش اندکی روند نزولی را طی می کند.

💢یکی از عواملی که می تواند موجب رونق بازار آهن و کاهش قیمت ها گردد، ایجاد تعادل در بازار ارز می باشد. همانطور که کارشناسان اظهار داشتند، قیمت ارز باید از آنچه که امروز هست پایین تر باشد تا موجب کاهش قیمت چشمگیری در بازار آهن آلات گردد. قطعا به منظور ایجاد رونق، بازار از دلار زیر ۱۰ هزار تومانی استقبال خواهد کرد چراکه این کاهش قیمت می تواند کمک شایانی به کاهش قیمت آهن کند.

💢به گفته فعالان صنعت فولاد، ثبات فعلی که حاکم بر بازار آهن است، در حالی اتفاق افتاده که قیمت مواد اولیه از جمله آهن اسفنجی و آهن قراضه با رشد همراه بوده و سود واحدهای تولیدی به حداقل خود رسیده است. در حال حاضر قیمت ها از سوی کارخانه ها و حتی تأمین کنندگان بازار آهن تهران با ثبات اعلام می گردد اما از نظر کارشناسان این امر محتمل است که با اعلام نرخ دلار زیر ۱۰ هزار تومانی، بازار آهن نیز دچار تحولاتی گردد که هم به سود مصرف کنندگان و هم به سود تأمین کنندگان می باشد.

💢به طور کلی این روزها خبرهای جذابی از تغییر و تحولات بازار آهن مخابره نمی شود؛ در واقع می توان گفت خبری که شنیدن آن برای مخاطب جذاب باشد به حداقل رسیده است. امید بر آن داریم تا با افزایش تقاضا شاهد ایجاد تحولات مثبتی در بازار باشیم.

داوم ثبات بازار فولاد با کاهش دلار

💢بازار فولاد در برابر افت قیمت ها مقاومت می کند ولی حجم معاملات در بورس کالا بهتر شده است. این موارد نشان می دهد که با وجود افت قیمت دلار آزاد در روز های اخیر، هنوز تقاضا در بازار وجود دارد که اجازه افت نرخ را نمی دهد ولی باید منتظر ماند و دید که آینده این بازار چگونه خواهد شد و این مقاومت تا چه زمانی ادامه می یابد.

💢چند روز است که بازار فولاد آرامش را چاشنی فعالیت های خود کرده اگر چه در کنار مقاومت در برابر افت قیمت فولاد میل به کاهش نرخ هم در گوشه و کنار بازار مشاهده می شود. این روند کلی تاکنون در روز های گرم سال ادامه یافته و می توان گفت که حضور در روزهای اوج تقاضای فصلی فولاد در ایران و حتی کشور های منطقه تاکنون برای بازار فولاد بسیار مفید بوده است.

💢این در حالی است که بهای برخی مواد اولیه و محصولات میانی تمایل بیشتری به افت داشته ولی تاکنون نقش آفرینی برجسته ای در بازار فولاد در مسیر کاهش نرخ نداشته اند. از سوی دیگر بهای تیرآهن حتی جرقه هایی از رشد نرخ را نشان می دهد که با فرض کنار گذاشتن اما و اگر های آن نشانه ای از وجود تقاضا در شهریور ماه است.

💢شاید همین نکته است که بازار فولاد توانست در برابر افت قیمت دلار مقاومت کند و کاهش نرخ بزرگی نداشته باشد، می تواند یک سیگنال مهم برای بازار به شمار رود ولی اثر گذاری این رخداد ها اغلب در کوتاه مدت است. تاکنون بازار به نسبت مقاومت کرده ولی در مورد دورنمای بازار نمی توان اظهارنظر قاطعی داشت. در معاملات انجام شده می توان چند ویژگی را بررسی کرد، اولین ویژگی و شاید اثر گذارترین آن را باید جرقه مهمی از رونق نسیه فروشی به شمار آورد.

میلگرد اجدار و ساده #رستمی, [۰۴.۰۹.۱۹ ۱۱:۲۳]
آمار معاملات امروز بورس

١- سبد میلگرد فولاد یزد
عرضه ۶۶٠٠ تن
قیمت پایه ٣٩۶۴٩ ریال
که خریداری نداشت.

٢-سبد میلگرد بافق یزد
عرضه ٣٠١۴ تن
به قیمت پایه ٣٩۶۴٩ ریال
عرضه گردید.

٣-سبد میلگرد صنعت بناب
عرضه ١٠١٢ تن
به قیمت پایه ٣٩۶۴٩ ریال
عرضه گردید.
سبد با بالاترین قیمت ٣٩٩٧۶ ریال معامله گردید.

۴- سبد میلگرد پرشین فولاد
عرضه ٢۶۴٠ تن
به قیمت پایه ٣٩۶۴٩ ریال
عرضه گردید که فقط ۴۴ تن به قیمت پایه معامله شد.

۵- سبد میلگردفولاد کویر کاشان
عرضه ٣٣٠٠ تن
به قیمت پایه ٣٩۶۴٩ ریال
عرضه گردید.
سبد با بالاترین قیمت ۴٠٠٢۴ ریال معامله شد.

۶- سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن
عرضه ۴۴٠٠ تن
به قیمت پایه ٣٩٠۵۴ ریال
عرضه گردید.
سبد با بالاترین قیمت ۴٠٣٢۴ معامله گردید.

کل قیمت ها با احتساب مالیات ٩ درصد میباشد.

وحانی در مجلس: این همه پیغام و پسغام آمریکا به‌خاطر یأسی است که بر او مستولی شده است.

🔹 آنها هم به این نتیجه رسیده‌اند که با فشار حداکثری نمی‌توانند ملت ایران را به زانو در آورند.
🔹️اگر ۱+۴ به تعهدات خود عمل می کردند ما هم به تعهدات خود عمل می کردیم
🔹 بعد از خیانت آمریکا، اروپایی ها به وظیفه خود عمل نکردند و یا نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند
🔹 بدون مقاومت داخلی و دیپلماسی فعال، راه به جایی نخواهیم برد
🔹️ قیمت ارز از ثبات نسبی برخوردار شده است و این نشان می‌دهد بازار به آرامش رسیده است.
🔹️ اگر مردم به تولید امیدوار نباشند به بازار سرمایه رجوع نمی کنند.

آمار معاملات امروز بورس
٩٨/٠۶/١١

١- شمش فولاد خراسان
عرضه ١٠٠٠٠ تن
به قیمت پایه ٣۴٢۶۶ ریال
عرضه میگردد.
از تابلوی معاملات حذف گردید.

٢- سبد میلگرد فولاد کاوه اروند
عرضه ٣٠١۴ تن
به قیمت پایه ٣٩۶۵٠ ریال
عرضه گردید که خریداری نداشت.

٣-شمش مجتمع خزر
عرضه ۵٠٠٠ تن
به قیمت پایه ٣۴٢۶۶ ریال
عرضه و کل سبد با بالاترین قیمت ٣٧١١٣ ریال معامله گردید.

۴- سبد میلگرد فولاد یزد
عرضه ٢٢٠٠ تن
به قیمت پایه ٣٩۶۵٠ ریال
عرضه گردید که خریداری نداشت.

۵-شمش مجتمع چادرملو
عرضه ١٠٠٠٠ تن
به قیمت پایه ٣۴٢۶۶ ریال
عرض‌ه و کل سبد با قیمت میانگین ٣۶۵٣۴ ریال معامله گردید.
موعد تحویل: سلف ٩٨/٠٧/٠٨

قیمت ها با احتساب مالیات ٩ درصد و موعد تحویل اجناس فوری میباشد.

💢آنچه امروز گذشت 💢
امروز برخی از پیش بینی ها مبنی بر افزایش قیمت مقاطع فولادی در بازار منجر به افزایش تب و تاب خریداران در بازار شد تا جاییکه بسیاری از آنان اقدام به عملی کردن خریدهای خود کردند که این افزایش در معاملات به نوبه خود بر قیمت ها تاثیر گذار بود و منجر به بالا رفتن قیمت مقاطع فولادی در بازار شد هرچند که برخی از این افزایش قیمت ها به دلیل کمبود موجودی برخی کالاها در بازار بود. اما به طور کلی به واسطه روزهای ساکنی که در هفته گذشته در بازار با ان مواجه بودیم کماکان رکود در بازار حکم فرما است و پیش بینی می شود این فضا تا روزهای پایانی این هفته نیز ادامه داشته باشد.

خشم عرضه کنندگان آهن از وضعیت بازار

💢در حال حاضر کشور ما در حوزه تولید و تامین نیاز داخلی مقاطع طویل فولادی نه تنها به خودکفایی رسیده، بلکه با مازاد بر نیازِ ۱۰ الی ۱۲ میلیون تنِ سالانه ی بازار داخلی نیز مواجه گشته است. این مطلب در کنار برنامه های تنظیم بازار در سه ماه گذشته؛ توانسته به بازگشت آرامش توام با تخلیه حباب قیمتی در بازار داخلی کمک شایانی کند. از سوی دیگر توانمندی بانک مرکزی در کنترل التهابات بازار ارز طی این مدت هم عامل مهم دیگری بود تا دست در دست تنظیم بازار، تلاطمات بازار داخلی آهن را به حداقل ممکن تقلیل دهد.

💢حصول موفقیت در مهار التهابات بازار ارز و ثبات نسبی حاکم بر بازار آهن در کنار موفقیت‌ الگوریتم تنظیم بازار طی چند ماه گذشته موجب شده تا دست سفته‌ بازان و نوسان ‌گیران سمت عرضه در التهاب آفرینی این بازار کوتاه شود و همزمان با تخلیه حباب کاذب قیمتی در برخی از بازارهای کالایی از جمله بازار آهن آلات مصرفی که متاثر از دلار بالای ۱۸ هزار تومان در برهه هایی‌ از زمان بوده است؛ برخی خریدهای انباری ِ مازاد صورت را که عمده آنها برای اجتناب از کاهش ارزش سرمایه و یا نوسان ‌گیری در بازار آتی صورت گرفته بود را  با ضررهای قابل توجه  مواجه کرد و عاملی برای  بلند شدن صدای برخی از فعالان بازار شده است.

💢از سوی دیگر عدم شکل ‌گیری نوسان سازی های مورد انتظار سمت عرضه طی ماه های گذشته؛ در تقابل با سیاست های کنترلی وزارت صمت سبب گشته است تا کاسبان بازارهای پرتلاطم، در سال جاری با نوعی ناکامی در کسب سود مواجه گردند که همین امر بر خلاف تلاطمات نامتعارف سنوات گذشته و سودهای نامتعارف که گاها یک شبه شکل می‌گرفت؛ در سال جدید با موجی مخالف و به دور از  این نوع بازارسازی ها روبرو گشت و موجبات نارضایتی توزیع کنندگان را فراهم نمود.

📌اخبار خوب در انتظار فعالان سنگ آهن

🔹قیمت سنگ آهن در بورس دالیان چین DCE امروز جمعه ۴٫۴%-🔻دیگر ارزان شده که جدا از اثرات #جنگ_تجاری … مربوط به دو عامل زیر است:

🔹رشد ۲۱%+ واردات سنگ آهن چین در ماه گذشته! عملکرد واردات ۹۱٫۰۲ میلیون تن بوده که بالاترین سطح ۶ ماه اخیر است و رشد ۱٫۲%+ سالانه دارد

🔹 موجودی هفتگی سنگ آهن در بنادر چین برای دومین هفته صعودی و به ۱۲۱٫۰۵ میلیون تن رسیده و از کمترین سطح ۲٫۵ سال اخیر (۱۱۵٫۲۵ میلیون تن) فاصله گرفته است

🔹با وجود فشار فوق، انتظار داریم بدلایل زیر بازار سنگ آهن بزودی به نقطه تعادل رسیده و وارد روند صعودی شود:

🔹 با وجود رشد ۲ رقمی تولید فولاد چین، عملکرد واردات سنگ آهن چین در مجموع سال ۲۰۱۹ =۵۹۰٫۰۸ میلیون تن همچنان ۴٫۹%-🔻 کمتر از سال قبل است

🔹با برطرف شدن محدودیتهای زیست محیطی فولادسازان در ماه آگوست، تقاضای سنگ آهن صعودی است ، داده ها نشان میدهد که درصد بهره برداری از ظرفیت فولاد چین در هفته گذشته به ۶۷٫۲۷% رسیده که بالاتر از ۶۶% هفته قبل آن است!

🔹تقاضای داخلی فولاد چین همچنان بالا بوده و عامل افت صادرات این کشور است … صادرات در ماه جولای به تنها ۵٫۵۷ میلیون تن رسیده (۵٫۴%-🔻) و در مجموع سال ۲۰۱۹ تا به امروز نیز چین ۳۹٫۹۷ میلیون تن صادرات فولاد دارد (۲٫۹%-🔻)

📌لزوم رفع موانع بر سر راه تولید ورق‌های فولادی

🔹تولید ورق‌های فولادی در کشور باید حمایت شود، چراکه نیاز به این محصول مرتب درحال افزایش است. محمدمهدی یارجانلی مدیرعامل شرکت صنعت ورق ارین‌پاژ با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: این شرکت اولین صادرکننده ورق‌های فولادی استان قم در سال ۹۶ و اولین صادرکننده ورق‌های بهبودیافته در سطح کشور است.

🔹به گزارش روابط‌عمومی این شرکت، وی از ارتقای خط تولید این واحد صنعتی در آینده خبر داد و گفت: در شرایط سخت تحریم در آینده نزدیک خط بهینه ورق فولادی برای تامین نیازهای داخل کشور با کمک دانش بومی و متخصصان ایرانی راه‌اندازی می‌شود، درحالی‌که ما پیش از این ورق‌ها را از کشورهای شرق آسیا با هزینه‌های بسیاری خریداری می‌کردیم. یارجانلی گفت: جای خالی ورق تولیدی داخل را در صنایع بزرگی مانند ایران خودرو و لوازم خانگی و دیگر صنایع بزرگ در کشور می‌بینیم، درحالی‌که این ورق‌ها قابلیت رقابت با ورق‌های خارجی را دارد. این شرکت همیشه درحال تغییر و ارتقا است. با شرکتی در اسپانیا برای تولید ورق تفاهم‌نامه بسته شده است اما در بین صنعت ایران خودرو و سایپا ناشناخته است. مدیرعامل شرکت صنعت ورق ارین پاژ افزود: این شرکت در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار داشت ولی با همت پرسنل آن اکنون به قطب تولید ورق‌های فولادی کشور تبدیل شده و با یک نگاه درون‌نگری و بهره‌گیری از تخصص و دانش افراد بومی و با ماشین‌آلات تولید داخل و قطعات داخل اکنون درحال ارتقا و پیشرفت است. یارجانلی گفت: این شرکت در زمینه تولید محصولات فولادی با کیفیت برش خورده و اصلاح شده و تولید و توزیع لوله و پروفیل تخصصی خودرو با نیازهای قابل‌توجهی از مصرف کلاف‌ها و ورق‌های فولادی فعالیت می‌کند و این ورق‌های تولیدی که قابل قیاس با استانداردهای جهانی است به کشورهای
منطقه هم صادر می‌شود./دنیای اقتصاد

شایعه یا واقعیت؛ انتقال «نجفی» از زندان به بیمارستان

🔺رکنا مدعی شد: برخی شنیده‌ها حکایت از این دارند که محمد علی نجفی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است
🔺شنیده می‌شود شهردار سابق تهران از زندان اوین به بیمارستان برده شده که البته دلیل آن اعلام نشده است.پیشتر محمد علی نجفی به دلیل خودکشی در بیمارستان بستری شده بود. هنوز هیچ منبع دارای صلاحیتی این شنیده را تایید نکرده است

⭕️ توجه توجه توجه

شنیده ها حاکی از افزایش قیمت حدود ۱۰۰۰ ریالی قیمت پایه میلگرد و تیرآهن در بورس میباشد

📌صادرات ۷۱۲ هزار تنی فولاد خوزستان تا پایان تیر ماه/ افت ۲۵ درصدی صادرات بزرگترین فولادساز کشور

🔹شرکت فولاد خوزستان تا پایان تیر ماه بیش از ۸۷۹ هزار تن بلوم و بیلت و ۴۲۳ هزار تن اسلب تولید کرده است.

🔹این شرکت درمدت مذکور موفق به فروش ۳۵۷ هزار تن بلوم و بیلت در بازار داخل و ۵۷۲ هزار تن به بازار صادراتی شده است.

🔹فروش شرکت در بخش اسلب شامل ۲۶۱ هزار تن اسلب داخلی و ۱۴۰ هزار تن اسلب صادراتی بوده است.

🔹این شرکت همچنین ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار تن گندله تولید و ۳۱ هزار تن آنرا فروخته است.

🔹فولاد خوزستان در مدت ذکر شده هر کیلوگرم اسلب را در بازار داخل ۳۹۵۱ تومان و در بازار صادراتی ۳۹۰۶ تومان فروخته است. فروش داخلی بلوم و بیلت نیز ۳۹۸۷ تومان و صادراتی ۳۵۵۹ تومان بوده است./چیلان

 • ۰ ۱۲:۱۰  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۵/۲۰ ۱۲:۰۳  کاهش ۳۰ تومانی میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۲۰ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و نیک صدرا
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و کاوه تیکمه داش
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و آذرفولادامین
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۱۱  ثبات قیمت میلگرد میانه و البرزتاکستان
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۰۵  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و ظفربناب
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۰۳  ثبات قیمت میلگرد آریان فولادو حسن رود
 • ۰۵/۲۰ ۱۱:۰۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۲۰ ۱۰:۵۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۲۰ ۱۰:۵۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و پرشین فولاد
 • ۰۵/۲۰ ۱۰:۴۵  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۲۰ ۱۰:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و حدیدسیرجان
 • ۰۰/۰۰ ۰۹:۴۴  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۲۰ ۰۹:۴۰  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
بیشتر بدانید