بایگانی برای قیمت انواع تیراهن

قیمت تیراهن آرین

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و همچنین انبار اصفهان در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸-
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران کارخانه
ارین ۱۴ IPE ۱۲M tel TEL
ارین ۱۶ IPE ۱۲M tel TEL
ارین ۱۸ IPE ۱۲M tel TEL
ارین ۲۰ IPE ۱۲M ۱۴۷۰۰۰۰ TEL
ارین ۲۲ IPE ۱۲M tel TEL
ارین ۲۴ IPE ۱۲M tel TEL

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن ذوب اهن اصفهان

فولاد ذوب آهن اصفهان جزو برندترین و استاندارد ترین در ایران میباشد
این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و همچنین انبار اصفهان در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل نمایید            ۳۳۹۹۰۵۵۶,۷–۳۳۹۹۰۵۵۳,۴
بندعلی

کارخانه سایز

آنالیز

انبار تهران انبار اصفهان کارخانه

ذوب آهن

۱۲

IPE-12M

۷۷۰۰۰۰

tel

۶۰۰۰

ذوب آهن

۱۴

IPE-12M

۱۰۰۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۱۶

IPE12M

۱۱۸۵۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۱۸

IPE-12M

۱۳۸۵۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۰

IPE-12M

۱۵۲۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۲

IPE-12M

۱۷۵۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۴

IPE-12M

۲۰۲۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۷

IPE-12M

۲۳۶۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۳۰

IPE-12M

۳۸۵۰۰۰۰

tel

۷۵۰۰

بیشترین و استثنایترین تخفیفات  در هنگام خرید

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن اشتهارد(ماهکار)

جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
اشتهارد ۱۴ c ۱۳۰kg TEL ۷۱۰۰۰۰
بیشتر بدانید

قیمت تیراهن کرمانشاه

جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۴۴۴۴۸۲۰۰–
بندعلی

 

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کرمانشاه ۱۴ b ۱۳۰kg tel TEL
کرمانشاه ۱۴ b ۱۴۰kg tel TEL
کرمانشاه ۱۴ b ۱۵۰kg tel TEL
کرمانشاه ۱۶ b ۱۷۰kg TEL TEL

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن فایکو

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و همچنین انبار اصفهان در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران کارخانه
فایکو ۱۴ IPE ۱۲M ۸۱۰۰۰۰ TEL
فایکو ۱۶ IPE ۱۲M ۱۰۵۰۰۰۰ TEL
فایکو ۱۸ IPE ۱۲M ۱۲۵۰۰۰۰ TEL
فایکو ۲۰ IPE ۱۲M ۱۴۸۰۰۰۰ TEL
فایکو ۲۲ IPE ۱۲M ۱۷۳۰۰۰۰ TEL
فایکو ۲۴ IPE ۱۲M ۱۹۹۰۰۰۰ TEL

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن ماهان

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۳۳۹۸۲۲۹۸-۳۳۹۹۰۵۵۳
بندعلی

کارخانه سایز آنالیز طول کارخانه تهران
ماهان ۱۴ IPE ۱۲M tel ۶۹۰۰۰۰
ماهان ۱۶ IPE ۱۲M tel ۹۸۰۰۰۰
ماهان ۱۸ IPE ۱۲M tel tel

 

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

تیر آهن ۱۸ ماهان ۹۳۰۰۰۰ در انبار تهران موجود  میباشد.

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن فولاد یزد

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۳۳۹۸۲۲۹۸-۳۳۹۹۰۵۵۳
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران کارخانه
یزد ۱۴ IPE ۱۲M TEL TEL
یزد ۱۶ IPE ۱۲M TEL TEL
یزد ۱۸ IPE ۱۲M TEL TEL
یزد ۲۰ IPE ۱۲M TEL TEL
یزد ۲۲ IPE ۱۲M TEL TEL

توضیح اینکه تیرآهن سایز ۱۴  در وزنهای ۱۳۲ و ۱۴۷ کیلو موجود میباشد

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن نوردی اهواز

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۳۳۹۸۲۲۹۸-۳۳۹۹۰۵۵۳
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران کارخانه
نوردی-اهواز ۱۴ IPE ۱۲M ۷۸۰۰۰۰ tel
نوردی اهواز ۱۶ IPE ۱۲M ۱۰۱۰۰۰۰

telکلیه قیمتها به تومان میباشد. تیر سایز ۱۴ و۱۶ و۱۸ در کارخانه موجود میباشد
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید
تیرآهن دست دوم

قیمت تیراهن ترک

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۴۴۴۴۸۲۰۰
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران وزن
ترک ۸ IPE ۱۲M ۵۹۰۰۰۰ ۵۰kg
ترک ۱۰ IPE ۱۲M ۷۱۰۰۰۰ ۶۵Kg
ترک ۱۰ IPE ۱۲M tel ۷۵kg
ترک ۱۰ IPE ۱۲M ۱۰۱۰۰۰۰ ۱۰۰kg

 

ترک ۱۴ IPE ۱۲M ۵۶۰۰۰۰ ۱۲۵kg

کلیه قیمتها به تومان میباشد.

تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن هاش IPA&IPB

جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

کارخانه سایز کیفیت وزن سبک سنگین
هاش ۱۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰۰
هاش ۱۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰۰
هاش ۱۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۷۹۵۰ ۶۹۵۰
هاش ۱۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۹۵۰ ۶۴۵۰
هاش ۱۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۲۵۰ ۷۹۰۰
هاش ۲۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۴۵۰ ۶۶۵۰
هاش ۲۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۰۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۲۴ -A– مشاهده در بخش جدول سایت …. ۱۲۵۰۰
هاش ۲۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۵۰۰ ۱۱۰۰۰
هاش ۲۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۳۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰
هاش ۳۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۱۰۰۰ ۱۲۵۰۰
هاش ۳۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۰۰۰ ۱۴۵۰۰

 

بیشتر بدانید