جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

کارخانه سایز کیفیت وزن سبک سنگین
هاش ۱۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۹۵۰۰ ۹۵۰۰
هاش ۱۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۹۵۰۰ ۹۵۰۰
هاش ۱۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۴۰۰ ۶۳۰۰
هاش ۱۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۱۵۰ ۶۱۵۰
هاش ۱۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۷۹۰۰ ۵۹۰۰
هاش ۲۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۱۵۰ ۶۱۵۰
هاش ۲۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۹۶۰۰ ۹۶۰۰
هاش ۲۴ -A– مشاهده در بخش جدول سایت ۹۷۰۰ ۹۷۰۰
هاش ۲۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۹۷۰۰ ۹۶۰۰
هاش ۲۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۹۸۰۰ ۹۸۰۰
هاش ۳۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۰۵۰۰ ۸۴۰۰
هاش ۳۲ A مشاهده در بخش جدول سایت TEL TEL
هاش ۳۴ A مشاهده در بخش جدول سایت TEL TEL