بایگانی برای قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق کارخانه

قیمت انواع ورق مبارکه

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
کارخانه فولاد مبارکه در سایزهای ریز تولید ورق را انجام میدهد
قیمت ورق مبارکه به نوع آن بستگی دارد
ورق رول قیمت پایینتر-ورق برش خورده فابریک که در خود کارخانه ورقهای رول را برش میدهند-و همچنین قیمتهای زیر که ورقهای فابریک کارخانه میباشد که در ابعاد ۲*۱ و ۲*۱٫۲۵ تولید میشوند

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

row]

تهران کارخانه مبارکه
tel  tel ۵
tel
tel
۶
tel
tel
۸
tel
tel ۱۰
tel
tel
۱۲
tel
tel
۱۵
بیشتر بدانید
قیمت انواع ورق تهران

قیمت انواع ورق اکسین

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

ابعاد محصولات اکسین اهواز اکثرا ۶*۲ و همجنین ۶*۱۲ میباشد

تهران کارخانه اکسین
call call ۸
call call ۱۰ تا ۱۵
call call ۲۰-۲۵-۳۰
 call call ۳۵-۴۰
    ۴۵
    ۵۰
بیشتر بدانید

ورق آجدار مبارکه

قیمت ورق فولاد مبارکه

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

تهران کارخانه وزن-عرض آجدار
 tel  tel ۴۸kg ۲٫۵
 tel  tel ۴۹kg ۳
tel  tel ۵۵kg ۳
tel
  ۱٫۲۵ ۳
tel
  ۱٫۵ ۳
tel
  ۱٫۵ ۴
tel   ۱٫۲۵ ۵
tel
  ۱٫۵ ۵
tel
  ۱٫۵ ۶
tel
  ۱٫۵ ۸
tel
  ۱٫۵ ۱۰

 

بیشتر بدانید
ورق آهن فولادی استیل

قیمت ورق کاویان اهواز

جهت اطلاع از بهترین قیمت هنگام خرید تماس بگیرید

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

تهران کارخانه کاویان
call call ۱۵
call call ۲۰تا۵۰
۱٫۲۵
    ۲۰ تا ۵۰
۱٫۵
بیشتر بدانید
ورق آهن گالوانیزه

نرخ گالوانیزه-رنگی-کرکره ای

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

تهران هفت الماس گالوانیزه

 tel tel ۵۰/۰
tel
tel
۵۵/۰
tel
tel
۶۰/۰
tel
tel
۷۰/۰
tel tel ۸۰/۰
tel
tel
۹۰/۰
tel tel ۱۰۰/۰
tel
tel
۱٫۲۵
tel
tel
۱٫۵
tel
tel
۲
tel
tel
۲٫۵
بیشتر بدانید
قیمت ورق روز

قیمت ورق فولاد مبارکه

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

تهران کارخانه وزن-عرض آجدار
 ۶۹۱۰   ۴۸kg ۲٫۵
 ۶۸۱۰   ۴۹kg ۳
۶۷۱۰
  ۵۵kg ۳
۶۶۱۰
  ۱٫۲۵ ۳
۶۱۶۰
  ۱٫۵ ۳
۶۱۶۰
  ۱٫۵ ۴
۶۲۱۰
  ۱٫۲۵ ۵
۶۱۶۰
  ۱٫۵ ۵
۶۲۱۰
  ۱٫۵ ۶
۷۲۱۰
  ۱٫۵ ۸
۷۴۱۰
  ۱٫۵ ۱۰

 

بیشتر بدانید