بایگانی برای قیمت ورق آهن آجدار

ورق آجدار مبارکه

قیمت ورق فولاد مبارکه

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

تهران کارخانه وزن-عرض آجدار
 tel  tel ۴۸kg ۲٫۵
 tel  tel ۴۹kg ۳
tel  tel ۵۵kg ۳
tel
  ۱٫۲۵ ۳
tel
  ۱٫۵ ۳
tel
  ۱٫۵ ۴
tel   ۱٫۲۵ ۵
tel
  ۱٫۵ ۵
tel
  ۱٫۵ ۶
tel
  ۱٫۵ ۸
tel
  ۱٫۵ ۱۰

 

بیشتر بدانید
قیمت ورق روز

قیمت ورق فولاد مبارکه

جهت اطلاع از وزن و مشخصات ورق به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد ورق تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

تهران کارخانه وزن-عرض آجدار
 ۶۹۱۰   ۴۸kg ۲٫۵
 ۶۸۱۰   ۴۹kg ۳
۶۷۱۰
  ۵۵kg ۳
۶۶۱۰
  ۱٫۲۵ ۳
۶۱۶۰
  ۱٫۵ ۳
۶۱۶۰
  ۱٫۵ ۴
۶۲۱۰
  ۱٫۲۵ ۵
۶۱۶۰
  ۱٫۵ ۵
۶۲۱۰
  ۱٫۵ ۶
۷۲۱۰
  ۱٫۵ ۸
۷۴۱۰
  ۱٫۵ ۱۰

 

بیشتر بدانید