بایگانی برای قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن تهران

قیمت تیرآهن در انبار تهران

تماس جهت خرید تیرآهن 

۷و۳۳۹۹۰۵۵۶

۴و۳۳۹۹۰۵۵۳

قیمت نهایی هنگام خرید

 

 

 

 

ذوب

اصفهان

فایکو کرمانشاه

آرین

ماهان

اشتهارد

بناب

اهواز

متفرقه ترک

ستونی۱۴

۱۲ ۶۹۵۰۰۰۰

۱۴

اشتهارد۱۳۰

۵۸۵۰۰۰۰

۱۴

بناب۱۲۵

۵۷۵۰۰۰۰

۱۴ ۷۱۰۰۰۰۰

۱۴

فایکو۱۳۲

۶۴۵۰۰۰۰

۱۴

آرین۱۳۵

۶۱۰۰۰۰۰

۱۴

ماهان۱۱۵

۵۷۵۰۰۰۰

۱۴

اهواز۱۳۵

۵۹۵۰۰۰۰

۱۶ ۸۱۵۰۰۰۰

۱۶

فایکو ۱۷۰

۷۹۰۰۰۰۰

۱۶

آرین۱۷۰

۷۸۵۰۰۰۰

۱۶

ماهان۱۷۰

۷۸۵۰۰۰۰

۱۶

اهواز۱۷۰

۷۸۵۰۰۰۰

۱۰ ترک۶۵

۷۷۰۰۰۰۰

۱۸ ۹۸۵۰۰۰۰

۱۰ترک ۷۵

۹۷۰۰۰۰۰


۲۰
۱۳۴۰۰۰۰۰   ۲۰

فایکو۲۴۰

۱۲۵۰۰۰۰۰

۲۰

آرین۲۵۰

۱۲۲۰۰۰۰۰

 

 

۱۰ ترک ۱۰۰
۱۱۳۰۰۰۰۰
۲۲ ۱۵۸۰۰۰۰۰ ۲۲

فایکو ۳۱۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

۲۲

    آرین۳۱۰

۱۴۸۰۰۰۰۰

۸ ترک۵۰

۶۲۰۰۰۰۰

۲۴ ۱۷۴۰۰۰۰۰

ستون۱۳۰ به بالا ۶۰۰۰۰

۲۷ ۱۹۷۰۰۰۰۰  

 

 
۳۰ ۳۰۵۰۰۰۰۰ ۳۰

روس۳۹۰

۲۹۵۰۰۰۰۰

 

 

۲۲ ارین زرد : ۱ شاخه           ۲۷کره زرد : ۱شاخه       ۱۴شبکه زرد: ۴ شاخه          ۲۲شبکه زرد : ۱ شاخه      ۱۸ شبکه زرد: ۱ شاخه

فروش با فاکتور رسمی می باشد.

قیمت نهایی و تخفیف ویژه هنگام خرید

برای خریدحتما با کارشناسان ما مشورت نمایید

به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان گرامی میرسانیم که سعی شده قیمت تمامی انواع تیرآهنهای موجود در کلیه انبارهای تهران به همراه وزن دقیق فقط در یک جدول به شما همکاران گرامی ارایه گردد

زتبوری کردن انواع تیر آهن با کمترین اجرت و بهترین کیفیت

بیشتر بدانید
قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

لیست قیمت تیرآهن کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

کرمانشاه

 

انبار اصفهان

 

نرمال

 

اهواز

 

آرین

 

فایکو

 

ذوب

سایز

وزن

  ۶۸۵۰۰۰         ۵۵۰۰

۱۲

 

۴۴۵۰ ۷۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰ ۴۴۵۰ ۶۰۰۰۰۰ ۴۴۲۰۰            ۱۴
۸۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۵۵۰ ۷۶۵۰۰۰۰ ۴۲۲۰ ۱۶
  ۹۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰     ۴۱۷۰
۱۸
  ۱۳۳۰۰۰۰ ۴۸۰۰    ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۴۹۰۰ ۲۰
  ۱۵۸۰۰۰۰ ۴۸۰۰       ۴۹۰۰
۲۲
   ۱۷۳۰۰۰۰ ۴۴۰۰ ۴۷۰۰ ۲۴
  ۱۹۵۰۰۰۰
۴۳۰۰       ۴۴۰۰ ۲۷
۳۰۵۰۰۰۰۰ ۶۱۲۰ ۳۰

بیشتر بدانید