بایگانی برای تیراهن IPE

قیمت تیراهن ذوب اهن اصفهان

فولاد ذوب آهن اصفهان جزو برندترین و استاندارد ترین در ایران میباشد
این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و همچنین انبار اصفهان در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل نمایید            ۳۳۹۹۰۵۵۶,۷–۳۳۹۹۰۵۵۳,۴
بندعلی

کارخانه سایز

آنالیز

انبار تهران انبار اصفهان کارخانه

ذوب آهن

۱۲

IPE-12M

۸۷۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۱۴

IPE-12M

۱۱۳۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۱۶

IPE12M

۱۲۴۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۱۸

IPE-12M

۱۷۲۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۰

IPE-12M

۱۹۱۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۲

IPE-12M

۲۰۶۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۴

IPE-12M

۲۳۶۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۲۷

IPE-12M

۲۸۵۰۰۰۰

tel

tel

ذوب آهن

۳۰

IPE-12M

۳۸۵۰۰۰۰

tel

tel

ttelبیشترین و استثنایترین تخفیفات  در هنگام خرید

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن اشتهارد(ماهکار)

جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
اشتهارد ۱۴ c ۱۳۰kg tel ۸۷۰۰۰۰
بیشتر بدانید

قیمت تیراهن ناب تبریز

جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

 

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
ناب تبریز ۱۴ b ۱۳۰kg tel tel
ناب تبریز ۱۶ b ۱۷۰kg tel TEL
ناب تبریز ۱۸ b ۲۱۰kg tel ۱۵۲۰۰۰۰

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن کرمانشاه

جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۴۴۴۴۸۲۰۰–
بندعلی

 

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کرمانشاه ۱۴ b ۱۳۰kg tel tel
کرمانشاه ۱۴ b ۱۴۰kg tel TEL
کرمانشاه ۱۴ b ۱۵۰kg tel TEL
کرمانشاه ۱۶ b ۱۷۰kg TEL TEL

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن ماهان

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۳۳۹۸۲۲۹۸-۳۳۹۹۰۵۵۳
بندعلی

کارخانه سایز آنالیز طول کارخانه تهران
ماهان ۱۴ IPE ۱۲M tel ۸۵۰۰۰۰
ماهان ۱۶ IPE ۱۲M tel ۱۱۳۰۰۰۰
ماهان ۱۸ IPE ۱۲M tel ۱۳۵۰۰۰۰

 

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

تیر آهن ۱۸ ماهان ۹۳۰۰۰۰ در انبار تهران موجود  میباشد.

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن فولاد یزد

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۳۳۹۸۲۲۹۸-۳۳۹۹۰۵۵۳
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران کارخانه
یزد ۱۴ IPE ۱۲M ۹۱۰۰۰۰ tel
یزد ۱۶ IPE ۱۲M TEL TEL
یزد ۱۸ IPE ۱۲M TEL TEL
یزد ۲۰ IPE ۱۲M TEL TEL
یزد ۲۲ IPE ۱۲M TEL TEL

توضیح اینکه تیرآهن سایز ۱۴  در وزنهای ۱۳۲ و ۱۴۷ کیلو موجود میباشد

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن نوردی اهواز

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۳۳۹۸۲۲۹۸-۳۳۹۹۰۵۵۳
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران کارخانه
نوردی-اهواز ۱۴ IPE ۱۲M ۹۲۰۰۰۰ tel
نوردی اهواز ۱۶ IPE ۱۲M ۱۱۴۰۰۰۰ tel

کلیه قیمتها به تومان میباشد. تیر سایز ۱۴ و۱۶ و۱۸ در کارخانه موجود میباشد
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید
تیرآهن دست دوم

قیمت تیراهن ترک

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و ارسال و تحویل در محل پروژه در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید

۴۴۴۴۸۲۰۰
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران وزن
ترک ۸ IPE ۱۲M ۶۵۰۰۰۰ ۵۰kg
ترک ۱۰ IPE ۱۲M ۷۵۰۰۰۰ ۶۵Kg
ترک ۱۰ IPE ۱۲M ۸۵۰۰۰۰ ۸۰kg
ترک ۱۰ IPE ۱۲M ۱۰۵۰۰۰۰ ۱۰۰kg

 

ترک ۱۴ IPE ۱۲M tel ۱۲۵kg

کلیه قیمتها به تومان میباشد.

تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن فایکو

این شرکت با عرضه بهترین قیمت و بدون واسطه در کارخانه و تهران و همچنین انبار اصفهان در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.
جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.

خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸
بندعلی

 

کارخانه سایز آنالیز طول تهران کارخانه
فایکو ۱۴ IPE ۱۲M ۹۹۰۰۰۰ TEL
فایکو ۱۶ IPE ۱۲M ۱۱۷۰۰۰۰ TEL
فایکو ۱۸ IPE ۱۲M ۱۵۵۰۰۰۰ tel
فایکو ۲۰ IPE ۱۲M ۱۹۰۰۰۰۰ TEL
فایکو ۲۲ IPE ۱۲M tel TEL
فایکو ۲۴ IPE ۱۲M tel TEL

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن در انبار تهران بصورت شاخه ای قیمت گذاری میشود.
جهت اطلاع از قیمت باربری و هزینه های انبار به قسمت ارسال بار مراجعه نمایید

 

بیشتر بدانید

قیمت تیراهن هاش IPA&IPB

جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

کارخانه سایز کیفیت وزن سبک سنگین
هاش ۱۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰
هاش ۱۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰
هاش ۱۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۸۰۰ ۸۵۰۰
هاش ۱۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۹۵۰ ۸۵۰۰
هاش ۱۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۷۰۰۰ ۷۹۰۰
هاش ۲۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۵۵۰ ۸۵۵۰
هاش ۲۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۵۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۲۴ -A– مشاهده در بخش جدول سایت .۱۴۵۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۲۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۵۰۰ ۱۲۵۰۰
هاش ۲۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۳۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۵۰۰ ۸۰۰۰۰
هاش ۳۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۵۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۳۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۰۰۰ ۱۴۵۰۰

 

بیشتر بدانید