بایگانی برای قیمت میلگرد

قیمت میلگرد کلاف

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

نطنز امیراباد کاشان ملایر چین یزد ابهر  کارخانه
 ۴۸۸۰  ۴۵۰۰  ۴۴۸۰       ۶٫۵ساختمانی
 ۴۷۰۰    ۴۷۵۰        ۴۷۳۰ ۶٫۵ کششی
۴۶۵۰
            ۶٫۵ فوق کشش
۴۶۴۰           ۴۹۰۰ ۸ کلاف
            ۱۰ ساده
نطنز امیراباد کاشان ملایر چین یزد ابهر  تهران
 ۴۵۲۰  ۴۵۲۰ ۴۵۵۰
 ۴۵۲۰      ۴۵۷۰ ۶٫۵ساختمانی
 ۴۷۵۰    ۴۸۰۰        ۴۷۵۰ ۶٫۵ کششی
              ۶٫۵ فوق کشش
 ۴۷۵۰            ۴۹۰۰ ۸ کلاف
             ۴۳۶۰ ۱۰ ساده
کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۵٫۵ A A1 TEL TEL
کویر کاشان ۶ A A1 TEL TEL
کویر کاشان ۶٫۵ A A1 TEL TEL
کویر کاشان ۷-۸-۸٫۵-۹ A A1 ۵۱۷۰ TEL
کویر کاشان ۱۰-۱۱ A A1 ۵۱۷۰ TEL
کویر کاشان ۱۲-۱۲٫۵ A A1 ۵۴۲۰ TEL
کویر کاشان ۱۳-۱۴ A A1 ۵۴۲۰ TEL
کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۸ A A2 ۵۰۲۰ TEL
کویر کاشان ۸ A A3 ۵۲۲۰ TEL
کویر کاشان ۱۰ A A2 ۵۰۲۰ TEL
کویر کاشان ۱۰ A A3 TEL TEL
کویر کاشان ۱۲ A A2 ۵۲۰۰ TEL
کویر کاشان ۱۲ A A3 TEL TEL
کویر کاشان ۱۴ A A2 TEL TEL
کویر کاشان ۱۴ A A3 ۵۱۲۰ TEL
بیشتر بدانید

فولاد میانه-فولاد کویرکاشان

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

محصولات کارخانه میانه-بندل ۲ تنی-محدودیت در انبار تهران

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
میانه ۱۰ A A3 ۴۴۲۰ ۴۴۰۰
میانه ۱۲ A A3 ۴۱۸۰ TEL
میانه ۱۴-۱۶ A A3 ۴۱۸۰ ۴۱۴۰
میانه ۲۵ الی ۱۸ A A3 ۴۱۸۰ ۴۱۴۰
میانه ۲۸ A A3 ۴۱۸۰
میانه ۳۲ A A3 ۴۱۸۰

محصولات کارخانه کویر کاشان-بندل ۴الی ۴٫۵ تن-محدودیت کالا در انبار تهران

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

کاشان

۶٫۵

A

TEL

کاشان

۸

A

A2

TEL

۴۶۹۰

کاشان

۱۰

A

A2

TEL

۴۲۸۰

کاشان

۱۲

A

A2

TEL

۴۲۷۰

کاشان

۸

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۰

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۲

A

A3

TEL

TEL

کاشان

  ۱۴

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۱۴-۱۶

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۱۸الی۳۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۲

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۶

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۴۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۰۰​

 

بیشتر بدانید

فایکو-امیرکبیر-ابرکوه-بافق

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز

کارخانه

تهران

فایکو ۱۰ +B A3

۴۱۳۰

۴۳۰۰
فایکو ۱۲ +B A3

۴۱۰۰

۴۲۱۰

فایکو ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۰۲۰

۴۱۲۰

فایکو ۲۲الی۱۸ +B A3 ۴۰۲۰

۴۱۲۰

فایکو ۲۵ +B A3

۴۰۲۰

۴۱۲۰

فایکو ۲۸ +B A3 ۴۰۲۰ ۴۱۲۰
فایکو ۳۲ +B A3 ۴۰۲۰

۰

محصولات فولاد امیرکبیر

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
امیرکبیر ۱۰ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۲۴۰
امیرکبیر ۱۲ +B A3 ۴۱۸۰ ۴۱۹۰
امیرکبیر ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۰۹۵
امیرکبیر ۲۸ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۰۹۵
امیرکبیر ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۲۰

محصولات کارخانه ابرکوه

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
ابرکوه ۱۰ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۳۰۰
ابرکوه ۱۲ +B A3 ۴۱۸۰ ۴۲۰۰
ابرکوه ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۰۰
ابرکوه ۲۸ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۰۰
ابرکوه ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ TEL


محصولات کارخانه بافق

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
بافق یزد ۸ +B A3 ۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۱۰ +B A3 ۴۲۰۰ ۰
بافق یزد ۱۲ +B A3 ۴۱۵۰ ۴۲۷۰
بافق یزد ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۰۸۰ ۴۱۰۰
بافق یزد ۲۵ الی ۱۸ +B A3 ۴۰۳۰ ۴۱۰۰
بافق یزد ۲۸ +B A3 ۴۰۴۰ ۴۱۰۰
بافق یزد ۳۲ +B A3 ۴۰۴۰ ۴۱۰۰

 

بیشتر بدانید

قیمت میلگرد پرشین-هیربد-ابهر

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

فولاد پرشین(کارخانه قزوین)-بندل ها ۲ تنی

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

پرشین

۱۰

B

A3

۴۲۵۰

TEL

پرشین

۱۲

B

A3

۴۱۵۰

TEL

پرشین

۱۴

B

A3

۴۱۰۰

۴۰۹۰

پرشین

۱۶الی۲۵

B

A3

۴۰۵۰

۴۰۹۰

پرشین

۲۸

B

A3

۴۱۰۰

TEL

پرشین

۳۲

B

A3

۴۱۰۰

TEL

فولاد هیربد زرندیه(کارخانه زرندیه قم)-بندل ۲ تنی

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز کارخانه تهران

هیربد

۱۰

B

A3

۴۴۰۰

۴۲۴۰

هیربد

۱۲

B

A3

۴۳۵۰

۴۲۵۰

هیربد

۱۴-۱۶

B

A3

۴۳۰۰

۴۱۲۰

هیربد

۱۸الی۲۵

B

A3

۴۲۵۰

۴۱۲۰

هیربد

۲۸

B

A3

TEL

۴۱۲۰

هیربد

۳۲

B

A3

TEL

TEL

فولاد عتیق آذر سهند-ابهر(کارخانه سیادن ابهر)بندل ۲ تن

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

ابهر

۸

B+

A2

۴۳۰۰

۴۳۲۰

ابهر

۱۰-۱۲

+A

A2

۴۱۰۰

۴۱۲۰

ابهر

۱۰-۱۲

A

A3

۴۲۰۰

۰

ابهر

۱۴الی۲۸

B

A3

۴۱۰۰

 

بیشتر بدانید

آریا ذوب-شاهرود-قزوین-الماس-خرمدشت

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه آریاذوب(کارخانه قزوین)بندل ۲ الی ۲٫۵ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

آریاذوب

۱۰

A

A2

۴۱۰۰

۴۱۳۰

آریاذوب

۱۲

A

A2

۴۱۰۰

۴۱۳۰

آریاذوب

۱۴الی۲۰

C

A3

۴۰۵۰

۴۰۸۰

کارخانه قزوین(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

قزوین

۸

B

A2

۴۱۸۰

۴۲۲۰

قزوین

۱۰-۱۲

B

A2

۴۰۳۰

۴۰۹۰

قزوین

۱۴الی ۲۰

C

A2

TEL

TEL

کارخانه خرمدشت(محل کارخانه خرمدشت)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

خرمدشت

۸

+B

A2

TEL

TEL

خرمدشت

۱۰-۱۲

+B

A2

۴۱۰۰

۴۱۰۰

خرمدشت

۱۰-۱۲

B

A3

TEL

TEL

کارخانه شاهرود(محل کارخانه شاهرود)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

شاهرود

۱۰

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۲

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۴-۱۶

C

A3

TEL

TEL

شاهرود

۱۸ الی ۲۵

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

شاهرود

۲۸

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

شاهرود

۳۲

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

کارخانه الماس(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

الماس

۸

B

A2

TEL

TEL

الماس

۱۰-۱۲

B

A2

۴۰۸۰

۴۱۲۰

 

بیشتر بدانید

فولاد نیشابور-فولاد ذوب آهن

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

نیشابور

۱۰

+A

A3

۴۳۸۰

TEL

نیشابور

۱۲

+A

A3

۴۲۱۰

۴۳۳۰

نیشابور

۱۴-۱۶

+A

A3

۴۰۴۰ ۴۱۵۰

نیشابور

۲۰

+A

A3

۴۰۴۰

۴۱۵۰

نیشابور

۲۵ &18

+A

A3

۴۰۴۰

۴۱۵۰

نیشابور

۲۸

+A

A3

۴۰۴۰ ۰

نیشابور

۳۲

+A

A3

۴۲۲۰

۰

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

ذوب آهن

۱۲ +A A3 ۴۲۴۰ ۴۲۸۰

ذوب آهن

۱۴-۱۶ +A A3 ۴۱۷۰ ۴۱۴۰

ذوب آهن

۲۰ +A A3 TEL ۴۱۵۰

ذوب آهن

۲۲&18 +A A3 ۴۱۶۰ ۴۱۵۰

ذوب آهن

۲۵ +A A3 ۴۱۶۰ ۴۱۵۰

ذوب آهن

۲۸ +A A3 ۴۱۵۰ ۴۱۵۰

ذوب آهن

۳۲ +A A3 ۴۱۵۰

 

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

رابیتس-توری مش

 

قیمتهای رابیتس-توری-مش با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد رابتس و توری تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه وزن چشمه ستون طول و عرض قیمت
رابیتس ۴۰۰ ۳ ۹ ۲۴۰*۶۰cm ۷۵۰۰
رابیتس ۶۰۰ ۳ ۱۱ ۲۴۰*۶۰cm ۸۳۰۰
رابیتس ۷۶۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۹۸۰۰
رابیتس ۸۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۰۳۰۰
رابیتس ۸۸۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۰۸۰۰
رابیتس ۹۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۲۳۰۰
رابیتس ۱۰۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۳۵۰۰
رابیتس ۱۱۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۰۰۰
رابیتس ۱۲۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۵۰۰
رابیتس ۱۳۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۷۰۰

توری مش

 

کارخانه سایزمیلگرد چشمه واحد طول و عرض قیمت
توری مش ۶ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۹۵۰
توری مش ۸ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۵۰۰۰
توری مش ۱۰ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۶۰۰
توری مش ۱۲ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۷۲۰
توری مش ۱۴ ۳ ۱۳ ۲*۶ m ۴۸۵۰

بیشتر بدانید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

فروش انواع میلگرد ساده از کارخانجات و کارگاههای اطاف تهران و همچنین در انبار تهران

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نورد متین ۱۰ A ۵۱۰۰ TEL
نورد متین ۱۲ الی ۳۲ A ۵۰۵۰ TEL
نورد متین ۳۴ الی ۸۵ A ۵۱۲۰ TEL
نورد متین ۹۰تا ۱۶۰ A ۵۴۲۰ TEL
نورد متین ۱۷۰ تا ۲۰۰ A ۵۶۷۰ TEL

کارخانه کاشان

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کاشان ۱۲ الی ۵۰ A ۵۵۲۰ TEL

انبار تهران

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نوردی-کوره ای ۱۰ B ۳kg TEL ۴۳۰۰
نوردی ۱۰ B ۳٫۵ kg TEL ۴۲۵۰
نوردی ۱۰ B +۳٫۵kg TEL ۴۲۰۰
نوردی ۱۰ B Normal TEL ۴۱۰۰
نوردی ۱۲ B TEL TEL
بیشتر بدانید
میلگرد کارخانه

قیمت میلگرد آجدار A4

کارخانه کویر کاشان
میلگرد A4 در انبار تهران بسیار محدود میباشد
کارخانجات تولید کننده ذوب آهن-روهینا-کویرکاشان

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۱۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۴ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۲ A A4 TEL TEL
کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۲۵ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۴۰ A A4 TEL TEL
بیشتر بدانید