بایگانی برای قیمت میلگرد

فولاد میانه-فولاد کویرکاشان

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

محصولات کارخانه میانه-بندل ۲ تنی-محدودیت در انبار تهران

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
میانه ۱۰ A A3 ۴۳۶۰ ۴۴۰۰
میانه ۱۲ A A3 ۴۲۴۰ TEL
میانه ۱۴-۱۶ A A3 ۴۱۹۰ ۴۱۵۰
میانه ۲۵ الی ۱۸ A A3 ۴۱۹۰ ۴۱۵۰
میانه ۲۸ A A3 ۴۱۹۰
میانه ۳۲ A A3 ۴۱۹۰

محصولات کارخانه کویر کاشان-بندل ۴الی ۴٫۵ تن-محدودیت کالا در انبار تهران

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

کاشان

۶٫۵

A

TEL

کاشان

۸

A

A2

TEL

۴۶۹۰

کاشان

۱۰

A

A2

TEL

۴۲۸۰

کاشان

۱۲

A

A2

TEL

۴۲۷۰

کاشان

۸

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۰

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۲

A

A3

TEL

TEL

کاشان

  ۱۴

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۱۴-۱۶

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۱۸الی۳۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۲

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۶

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۴۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۰۰​

 

بیشتر بدانید

آریا ذوب-شاهرود-قزوین-الماس-خرمدشت

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه آریاذوب(کارخانه قزوین)بندل ۲ الی ۲٫۵ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

آریاذوب

۱۰

A

A2

۴۱۰۰

۴۳۴۰

آریاذوب

۱۲

A

A2

۴۱۰۰

۴۳۳۰

آریاذوب

۱۴الی۲۰

C

A3

۴۰۵۰

۴۰۸۰

کارخانه قزوین(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

قزوین

۸

B

A2

۴۱۸۰

۴۵۲۰

قزوین

۱۰-۱۲

B

A2

۴۰۳۰

۴۳۲۰

قزوین

۱۴الی ۲۰

C

A2

TEL

TEL

کارخانه خرمدشت(محل کارخانه خرمدشت)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

خرمدشت

۸

+B

A2

TEL

TEL

خرمدشت

۱۰-۱۲

+B

A2

۴۱۰۰

۴۱۰۰

خرمدشت

۱۰-۱۲

B

A3

TEL

TEL

کارخانه شاهرود(محل کارخانه شاهرود)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

شاهرود

۱۰

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۲

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۴-۱۶

C

A3

TEL

TEL

شاهرود

۱۸ الی ۲۵

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

شاهرود

۲۸

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

شاهرود

۳۲

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

کارخانه الماس(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

الماس

۸

B

A2

TEL

TEL

الماس

۱۰-۱۲

B

A2

۴۰۸۰

۴۱۲۰

 

بیشتر بدانید

فولاد نیشابور-فولاد ذوب آهن

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

نیشابور

۱۰

+A

A3

۴۳۸۰

TEL

نیشابور

۱۲

+A

A3

۴۲۱۰

۴۴۰۰

نیشابور

۱۴-۱۶

+A

A3

۴۳۲۰ ۴۴۷۰

نیشابور

۲۰

+A

A3

۴۳۲۰ ۴۴۷۰

نیشابور

۲۵ &18

+A

A3

۴۳۲۰

۴۴۷۰

نیشابور

۲۸

+A

A3

۴۰۵۰ ۰

نیشابور

۳۲

+A

A3

۴۲۲۰

۰

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

ذوب آهن

۱۲ +A A3 ۴۲۴۰ ۴۲۸۰

ذوب آهن

۱۴-۱۶ +A A3 ۴۵۰۰ ۴۱۴۰

ذوب آهن

۲۰ +A A3 TEL ۴۴۸۰

ذوب آهن

۲۲&18 +A A3 ۴۱۶۰ ۴۴۸۰

ذوب آهن

۲۵ +A A3 ۴۳۹۰ ۴۴۸۰

ذوب آهن

۲۸ +A A3 ۴۱۵۰ ۴۴۸۰

ذوب آهن

۳۲ +A A3 ۴۱۵۰

 

بیشتر بدانید

فایکو-امیرکبیر-ابرکوه-بافق

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز

کارخانه

تهران

فایکو ۱۰ +B A3

۴۱۳۰

۴۵۲۰
فایکو ۱۲ +B A3

۴۳۵۰

۴۵۷۰

فایکو ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۰۵۰

۴۳۸۰

فایکو ۲۲الی۱۸ +B A3 ۴۰۵۰ ۴۳۸۰
فایکو ۲۵ +B A3 ۴۲۷۰

۴۳۸۰

فایکو ۲۸ +B A3 ۴۰۵۰ ۴۳۸۰
فایکو ۳۲ +B A3 ۴۰۵۰

۰

محصولات فولاد امیرکبیر

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
امیرکبیر ۱۰ +B A3 ۴۴۶۰ ۴۲۴۰
امیرکبیر ۱۲ +B A3 ۴۳۶۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۲۷۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۲۸ +B A3 ۴۲۷۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۳۲ +B A3 ۴۳۱۹ ۴۳۶۰

محصولات کارخانه ابرکوه

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
ابرکوه ۱۰ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۳۰۰
ابرکوه ۱۲ +B A3 ۴۱۸۰ ۴۲۰۰
ابرکوه ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۲۰
ابرکوه ۲۸ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۲۰
ابرکوه ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ TEL


محصولات کارخانه بافق

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
بافق یزد ۸ +B A3 ۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۱۰ +B A3 ۴۴۵۰ ۰
بافق یزد ۱۲ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۲۷۰
بافق یزد ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۱۳۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۲۵ الی ۱۸ +B A3 ۴۰۸۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۲۸ +B A3 ۴۰۸۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۳۵۰

 

بیشتر بدانید

قیمت میلگرد پرشین-هیربد-ابهر

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

فولاد پرشین(کارخانه قزوین)-بندل ها ۲ تنی

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

پرشین

۱۰

B

A3

۴۵۰۰

TEL

پرشین

۱۲

B

A3

۴۴۰۰

TEL

پرشین

۱۴

B

A3

۴۳۵۰

۴۳۵۰

پرشین

۱۶الی۲۵

B

A3

۴۳۰۰

۴۳۵۰

پرشین

۲۸

B

A3

۴۳۰۰

TEL

پرشین

۳۲

B

A3

۴۳۴۰

TEL

فولاد هیربد زرندیه(کارخانه زرندیه قم)-بندل ۲ تنی

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز کارخانه تهران

هیربد

۱۰

B

A3

۴۴۰۰

۴۲۴۰

هیربد

۱۲

B

A3

۴۳۵۰

۴۲۵۰

هیربد

۱۴-۱۶

B

A3

۴۳۰۰

۴۱۳۰

هیربد

۱۸الی۲۵

B

A3

۴۲۵۰

۴۱۳۰

هیربد

۲۸

B

A3

TEL

۴۱۳۰

هیربد

۳۲

B

A3

TEL

TEL

فولاد عتیق آذر سهند-ابهر(کارخانه سیادن ابهر)بندل ۲ تن

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

ابهر

۸

B+

A2

۴۴۷۰

۴۵۴۰

ابهر

۱۰-۱۲

+A

A2

۴۲۷۰

۴۳۴۰

ابهر

۱۰-۱۲

A

A3

۴۲۱۰

۴۳۳۰

ابهر

۱۴الی۲۸

B

A3

۴۱۴۰

 

بیشتر بدانید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

فروش انواع میلگرد ساده از کارخانجات و کارگاههای اطاف تهران و همچنین در انبار تهران

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نورد متین ۱۰ A ۵۱۰۰ TEL
نورد متین ۱۲ الی ۳۲ A ۵۰۵۰ TEL
نورد متین ۳۴ الی ۸۵ A ۵۱۲۰ TEL
نورد متین ۹۰تا ۱۶۰ A ۵۴۲۰ TEL
نورد متین ۱۷۰ تا ۲۰۰ A ۵۶۷۰ TEL

کارخانه کاشان

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کاشان ۱۲ الی ۵۰ A ۵۵۲۰ TEL

انبار تهران

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نوردی-کوره ای ۱۰ B ۳kg TEL ۴۳۰۰
نوردی ۱۰ B ۳٫۵ kg TEL ۴۲۵۰
نوردی ۱۰ B +۳٫۵kg TEL ۴۲۰۰
نوردی ۱۰ B Normal TEL ۴۱۰۰
نوردی ۱۲ B TEL TEL
بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

رابیتس-توری مش

 

قیمتهای رابیتس-توری-مش با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد رابتس و توری تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه وزن چشمه ستون طول و عرض قیمت
رابیتس ۴۰۰ ۳ ۹ ۲۴۰*۶۰cm ۷۵۰۰
رابیتس ۶۰۰ ۳ ۱۱ ۲۴۰*۶۰cm ۸۳۰۰
رابیتس ۷۶۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۹۸۰۰
رابیتس ۸۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۰۳۰۰
رابیتس ۸۸۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۰۸۰۰
رابیتس ۹۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۲۳۰۰
رابیتس ۱۰۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۳۵۰۰
رابیتس ۱۱۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۰۰۰
رابیتس ۱۲۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۵۰۰
رابیتس ۱۳۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm ۱۴۷۰۰

توری مش

 

کارخانه سایزمیلگرد چشمه واحد طول و عرض قیمت
توری مش ۶ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۹۵۰
توری مش ۸ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۵۰۰۰
توری مش ۱۰ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۶۰۰
توری مش ۱۲ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m ۴۷۲۰
توری مش ۱۴ ۳ ۱۳ ۲*۶ m ۴۸۵۰

بیشتر بدانید
میلگرد کارخانه

قیمت میلگرد آجدار A4

کارخانه کویر کاشان
میلگرد A4 در انبار تهران بسیار محدود میباشد
کارخانجات تولید کننده ذوب آهن-روهینا-کویرکاشان

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۱۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۴ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۲ A A4 TEL TEL
کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۲۵ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۴۰ A A4 TEL TEL
بیشتر بدانید