بایگانی برای قیمت میلگرد

فولاد میانه-فولاد کویرکاشان

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

محصولات کارخانه میانه-بندل ۲ تنی-محدودیت در انبار تهران

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
میانه ۱۰ A A3 tel ….
میانه ۱۲ A A3 tel ….
میانه ۱۴-۱۶ A A3 tel ۶۴۹۰
میانه ۲۵ الی ۱۸ A A3 tel ۶۴۹۰
میانه ۲۸ A A3 tel
میانه ۳۲ A A3 tel

محصولات کارخانه کویر کاشان-بندل ۴الی ۴٫۵ تن-محدودیت کالا در انبار تهران

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

کاشان

۶٫۵

A

TEL

کاشان

۸

A

A2

TEL

tel

کاشان

۱۰

A

A2

TEL

tel

کاشان

۱۲

A

A2

TEL

tel

کاشان

۸

A

A3

TEL

tel

کاشان

۱۰

A

A3

TEL

tel

کاشان

۱۲

A

A3

TEL

tel

کاشان

  ۱۴

A

A3

tel

کاشان

۱۴-۱۶

A

A3

tel

۶۵۵۰

کاشان

۱۸الی۲۸

A

A3

tel

۶۵۵۰

کاشان

۳۲

A

A3

tel

tel

کاشان

۳۶

A

A3

tel

کاشان

۴۰

A

A3

tel

 

بیشتر بدانید

آریا ذوب-شاهرود-قزوین-الماس-خرمدشت

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه آریاذوب(کارخانه قزوین)بندل ۲ الی ۲٫۵ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

آریاذوب

۱۰

A

A2

tel

tel

آریاذوب

۱۲

A

A2

tel

tel

آریاذوب

۱۴الی۲۰

C

A3

tel tel

کارخانه قزوین(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

قزوین

۸

B

A2

….

قزوین

۱۰-۱۲

B

A2

tel

قزوین

۱۴الی ۲۰

C

A2

TEL

TEL

کارخانه خرمدشت(محل کارخانه خرمدشت)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

خرمدشت

۸

+B

A2

TEL

TEL

خرمدشت

۱۰-۱۲

+B

A2

tel

۴۹۰۰۴۹۵۰خرمدشت

۱۰-۱۲

B

A3

TEL

TEL

کارخانه شاهرود(محل کارخانه شاهرود)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

شاهرود

۱۰

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۲

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۴-۱۶

C

A3

TEL

TEL

شاهرود

۱۸ الی ۲۵

C

A3

tel

شاهرود

۲۸

C

A3

tel

شاهرود

۳۲

C

A3

tel

tel

کارخانه الماس(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

الماس

۸

B

A2

TEL

TEL

الماس

۱۰-۱۲

B

A2

tel

tel

 

بیشتر بدانید

فولاد نیشابور-فولاد ذوب آهن

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

 

نیشابور

۱۰

+A

A3

tel  

tel

 

نیشابور ۱۲

+A

A3

tel tel

نیشابور

۱۴-۱۶

+A

A3

tel  

tel

 

۲۰

+A

A3

tel  

tel

 

نیشابور

۲۵ &18

+A

A3

tel tel

نیشابور

۲۸

+A

A3

tel tel

نیشابور

۳۲

+A

A3

tel

۰

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

ذوب آهن

۱۲ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۱۴-۱۶ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۰ +A A3 TEL tel

ذوب آهن

۲۲&18 +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۵ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۸ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۳۲ +A A3 tel

 

بیشتر بدانید

فایکو-امیرکبیر-ابرکوه-بافق

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز

کارخانه

تهران

فایکو ۱۰ +B A3

tel

tel
فایکو ۱۲ +B A3

tel

tel

فایکو ۱۴-۱۶ +B A3 tel

tel

فایکو ۲۲الی۱۸ +B A3 tel tel
فایکو ۲۵ +B A3 tel

tel

فایکو ۲۸ +B A3 tel tel
فایکو ۳۲ +B A3 tel

tel

محصولات فولاد امیرکبیر

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
امیرکبیر ۱۰ +B A3 tel
امیرکبیر ۱۲ +B A3 tel
امیرکبیر ۱۴ الی ۲۵ +B A3 tel tel
امیرکبیر ۲۸ +B A3 tel tel
امیرکبیر ۳۲ +B A3 tel tel

محصولات فولاد ابرکوه

 

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
ابرکوه ۱۰ +B A3 tel tel
ابرکوه ۱۲ +B A3 tel tel
ابرکوه ۱۴ الی ۲۵ +B A3 tel tel
ابرکوه ۲۸ +B A3 tel tel
ابرکوه ۳۲ +B A3 tel tel


محصولات کارخانه بافق

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
بافق یزد ۸ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۰ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۲ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۴-۱۶ +B A3 tel tel
بافق یزد ۲۵ الی ۱۸ +B A3 tel tel
بافق یزد ۲۸ +B A3 tel tel
بافق  ۳۲ +B A3 tel tel

 

بیشتر بدانید

قیمت میلگرد پرشین-هیربد-ابهر

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

فولاد پرشین(کارخانه قزوین)-بندل ها ۲ تنی

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

پرشین

۱۰

B

A3

tel

TEL

پرشین

۱۲

B

A3

tel

TEL

پرشین

۱۴

B

A3

tel

tel

پرشین

۱۶الی۲۵

B

A3

tel

tel

پرشین

۲۸

B

A3

tel

….

پرشین

۳۲

B

A3

tel

….

فولاد هیربد زرندیه(کارخانه زرندیه قم)-بندل ۲ تنی

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز کارخانه تهران

هیربد

۱۰

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۲

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۴-۱۶

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۸الی۲۵

B

A3

tel

tel

هیربد

۲۸

B

A3

tel

tel

هیربد

۳۲

B

A3

TEL

tel

فولاد عتیق آذر سهند-ابهر(کارخانه سیادن ابهر)بندل ۲ تن

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

ابهر

۸

B+

A2

tel

tel

ابهر

۱۰-۱۲

+A

A2

tel

tel

ابهر

۱۰-۱۲

A

A3

tel

tel

ابهر

۱۴الی۲۸

B

A3

tel

tel

۶۰۶۰۵۰۴۹۵۰

بیشتر بدانید
میلگرد کارخانه

قیمت میلگرد آجدار A4

کارخانه کویر کاشان
میلگرد A4 در انبار تهران بسیار محدود میباشد
کارخانجات تولید کننده ذوب آهن-روهینا-کویرکاشان

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۱۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۴ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۲ A A4 TEL TEL
کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۲۵ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۴۰ A A4 TEL TEL
بیشتر بدانید
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

فروش انواع میلگرد ساده از کارخانجات و کارگاههای اطاف تهران و همچنین در انبار تهران

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نورد متین ۱۰ A tel TEL
نورد متین ۱۲ الی ۳۲ A tel TEL
نورد متین ۳۴ الی ۸۵ A tel TEL
نورد متین ۹۰تا ۱۶۰ A tel TEL
نورد متین ۱۷۰ تا ۲۰۰ A tel TEL

کارخانه کاشان

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کاشان ۱۲ الی ۵۰ A tel TEL

انبار تهران

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نوردی-کوره ای ۱۰ B ۳kg TEL tel
نوردی ۱۰ B ۳٫۵ kg TEL tel
نوردی ۱۰ B +۳٫۵kg TEL tel
نوردی ۱۰ B Normal TEL tel
نوردی ۱۲ B TEL TEL

 

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

رابیتس-توری مش

 

قیمتهای رابیتس-توری-مش با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد رابتس و توری تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه وزن چشمه ستون طول و عرض قیمت
رابیتس ۴۰۰ ۳ ۹ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۶۰۰ ۳ ۱۱ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۷۶۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۸۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۸۸۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۹۳۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۰۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۱۲۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۲۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel
رابیتس ۱۳۵۰ ۳ ۱۳ ۲۴۰*۶۰cm tel

توری مش

 

کارخانه سایزمیلگرد چشمه واحد طول و عرض قیمت
توری مش ۶ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۸ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۱۰ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۱۲ ۱۰ الی ۳۰ ۱۳ ۲*۶ m tel
توری مش ۱۴ ۳ ۱۳ ۲*۶ m tel

بیشتر بدانید