بایگانی برای قیمت میلگرد آجدار A2&A3

فولاد میانه-فولاد کویرکاشان

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

محصولات کارخانه میانه-بندل ۲ تنی-محدودیت در انبار تهران

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
میانه ۱۰ A A3 tel ….
میانه ۱۲ A A3 tel ….
میانه ۱۴-۱۶ A A3 tel ۶۴۹۰
میانه ۲۵ الی ۱۸ A A3 tel ۶۴۹۰
میانه ۲۸ A A3 tel
میانه ۳۲ A A3 tel

محصولات کارخانه کویر کاشان-بندل ۴الی ۴٫۵ تن-محدودیت کالا در انبار تهران

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

کاشان

۶٫۵

A

TEL

کاشان

۸

A

A2

TEL

tel

کاشان

۱۰

A

A2

TEL

tel

کاشان

۱۲

A

A2

TEL

tel

کاشان

۸

A

A3

TEL

tel

کاشان

۱۰

A

A3

TEL

tel

کاشان

۱۲

A

A3

TEL

tel

کاشان

  ۱۴

A

A3

tel

کاشان

۱۴-۱۶

A

A3

tel

۶۵۵۰

کاشان

۱۸الی۲۸

A

A3

tel

۶۵۵۰

کاشان

۳۲

A

A3

tel

tel

کاشان

۳۶

A

A3

tel

کاشان

۴۰

A

A3

tel

 

بیشتر بدانید

آریا ذوب-شاهرود-قزوین-الماس-خرمدشت

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه آریاذوب(کارخانه قزوین)بندل ۲ الی ۲٫۵ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

آریاذوب

۱۰

A

A2

tel

tel

آریاذوب

۱۲

A

A2

tel

tel

آریاذوب

۱۴الی۲۰

C

A3

tel tel

کارخانه قزوین(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

قزوین

۸

B

A2

….

قزوین

۱۰-۱۲

B

A2

tel

قزوین

۱۴الی ۲۰

C

A2

TEL

TEL

کارخانه خرمدشت(محل کارخانه خرمدشت)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

خرمدشت

۸

+B

A2

TEL

TEL

خرمدشت

۱۰-۱۲

+B

A2

tel

۴۹۰۰۴۹۵۰خرمدشت

۱۰-۱۲

B

A3

TEL

TEL

کارخانه شاهرود(محل کارخانه شاهرود)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

شاهرود

۱۰

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۲

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۴-۱۶

C

A3

TEL

TEL

شاهرود

۱۸ الی ۲۵

C

A3

tel

شاهرود

۲۸

C

A3

tel

شاهرود

۳۲

C

A3

tel

tel

کارخانه الماس(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

الماس

۸

B

A2

TEL

TEL

الماس

۱۰-۱۲

B

A2

tel

tel

 

بیشتر بدانید

فولاد نیشابور-فولاد ذوب آهن

قیمت میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

 

نیشابور

۱۰

+A

A3

tel  

tel

 

نیشابور ۱۲

+A

A3

tel tel

نیشابور

۱۴-۱۶

+A

A3

tel  

tel

 

۲۰

+A

A3

tel  

tel

 

نیشابور

۲۵ &18

+A

A3

tel tel

نیشابور

۲۸

+A

A3

tel tel

نیشابور

۳۲

+A

A3

tel

۰

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

ذوب آهن

۱۲ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۱۴-۱۶ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۰ +A A3 TEL tel

ذوب آهن

۲۲&18 +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۵ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۲۸ +A A3 tel tel

ذوب آهن

۳۲ +A A3 tel

 

بیشتر بدانید

فایکو-امیرکبیر-ابرکوه-بافق

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز

کارخانه

تهران

فایکو ۱۰ +B A3

tel

tel
فایکو ۱۲ +B A3

tel

tel

فایکو ۱۴-۱۶ +B A3 tel

tel

فایکو ۲۲الی۱۸ +B A3 tel tel
فایکو ۲۵ +B A3 tel

tel

فایکو ۲۸ +B A3 tel tel
فایکو ۳۲ +B A3 tel

tel

محصولات فولاد امیرکبیر

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
امیرکبیر ۱۰ +B A3 tel
امیرکبیر ۱۲ +B A3 tel
امیرکبیر ۱۴ الی ۲۵ +B A3 tel tel
امیرکبیر ۲۸ +B A3 tel tel
امیرکبیر ۳۲ +B A3 tel tel

محصولات فولاد ابرکوه

 

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
ابرکوه ۱۰ +B A3 tel tel
ابرکوه ۱۲ +B A3 tel tel
ابرکوه ۱۴ الی ۲۵ +B A3 tel tel
ابرکوه ۲۸ +B A3 tel tel
ابرکوه ۳۲ +B A3 tel tel


محصولات کارخانه بافق

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
بافق یزد ۸ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۰ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۲ +B A3 tel tel
بافق یزد ۱۴-۱۶ +B A3 tel tel
بافق یزد ۲۵ الی ۱۸ +B A3 tel tel
بافق یزد ۲۸ +B A3 tel tel
بافق  ۳۲ +B A3 tel tel

 

بیشتر بدانید

قیمت میلگرد پرشین-هیربد-ابهر

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

فولاد پرشین(کارخانه قزوین)-بندل ها ۲ تنی

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

پرشین

۱۰

B

A3

tel

TEL

پرشین

۱۲

B

A3

tel

TEL

پرشین

۱۴

B

A3

tel

tel

پرشین

۱۶الی۲۵

B

A3

tel

tel

پرشین

۲۸

B

A3

tel

….

پرشین

۳۲

B

A3

tel

….

فولاد هیربد زرندیه(کارخانه زرندیه قم)-بندل ۲ تنی

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز کارخانه تهران

هیربد

۱۰

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۲

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۴-۱۶

B

A3

tel

tel

هیربد

۱۸الی۲۵

B

A3

tel

tel

هیربد

۲۸

B

A3

tel

tel

هیربد

۳۲

B

A3

TEL

tel

فولاد عتیق آذر سهند-ابهر(کارخانه سیادن ابهر)بندل ۲ تن

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

ابهر

۸

B+

A2

tel

tel

ابهر

۱۰-۱۲

+A

A2

tel

tel

ابهر

۱۰-۱۲

A

A3

tel

tel

ابهر

۱۴الی۲۸

B

A3

tel

tel

۶۰۶۰۵۰۴۹۵۰

بیشتر بدانید