بایگانی برای قیمت میلگرد آجدار A2&A3

فولاد میانه-فولاد کویرکاشان

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

محصولات کارخانه میانه-بندل ۲ تنی-محدودیت در انبار تهران

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
میانه ۱۰ A A3 ۴۳۶۰ ۴۴۰۰
میانه ۱۲ A A3 ۴۲۴۰ TEL
میانه ۱۴-۱۶ A A3 ۴۱۹۰ ۴۱۵۰
میانه ۲۵ الی ۱۸ A A3 ۴۱۹۰ ۴۱۵۰
میانه ۲۸ A A3 ۴۱۹۰
میانه ۳۲ A A3 ۴۱۹۰

محصولات کارخانه کویر کاشان-بندل ۴الی ۴٫۵ تن-محدودیت کالا در انبار تهران

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

کاشان

۶٫۵

A

TEL

کاشان

۸

A

A2

TEL

۴۶۹۰

کاشان

۱۰

A

A2

TEL

۴۲۸۰

کاشان

۱۲

A

A2

TEL

۴۲۷۰

کاشان

۸

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۰

A

A3

TEL

TEL

کاشان

۱۲

A

A3

TEL

TEL

کاشان

  ۱۴

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۱۴-۱۶

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۱۸الی۳۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۲

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۵۰

کاشان

۳۶

A

A3

۴۱۰۰

کاشان

۴۰

A

A3

۴۱۰۰

۴۱۰۰​

 

بیشتر بدانید

آریا ذوب-شاهرود-قزوین-الماس-خرمدشت

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه آریاذوب(کارخانه قزوین)بندل ۲ الی ۲٫۵ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

آریاذوب

۱۰

A

A2

۴۱۰۰

۴۳۴۰

آریاذوب

۱۲

A

A2

۴۱۰۰

۴۳۳۰

آریاذوب

۱۴الی۲۰

C

A3

۴۰۵۰

۴۰۸۰

کارخانه قزوین(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

قزوین

۸

B

A2

۴۱۸۰

۴۵۲۰

قزوین

۱۰-۱۲

B

A2

۴۰۳۰

۴۳۲۰

قزوین

۱۴الی ۲۰

C

A2

TEL

TEL

کارخانه خرمدشت(محل کارخانه خرمدشت)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

خرمدشت

۸

+B

A2

TEL

TEL

خرمدشت

۱۰-۱۲

+B

A2

۴۱۰۰

۴۱۰۰

خرمدشت

۱۰-۱۲

B

A3

TEL

TEL

کارخانه شاهرود(محل کارخانه شاهرود)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

شاهرود

۱۰

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۲

B

A2

TEL

TEL

شاهرود

۱۴-۱۶

C

A3

TEL

TEL

شاهرود

۱۸ الی ۲۵

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

شاهرود

۲۸

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

شاهرود

۳۲

C

A3

۴۲۵۰

۴۰۸۰

کارخانه الماس(محل کارخانه قزوین)بندل ۲ تن

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

الماس

۸

B

A2

TEL

TEL

الماس

۱۰-۱۲

B

A2

۴۰۸۰

۴۱۲۰

 

بیشتر بدانید

فولاد نیشابور-فولاد ذوب آهن

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

نیشابور

۱۰

+A

A3

۴۳۸۰

TEL

نیشابور

۱۲

+A

A3

۴۲۱۰

۴۴۰۰

نیشابور

۱۴-۱۶

+A

A3

۴۳۲۰ ۴۴۷۰

نیشابور

۲۰

+A

A3

۴۳۲۰ ۴۴۷۰

نیشابور

۲۵ &18

+A

A3

۴۳۲۰

۴۴۷۰

نیشابور

۲۸

+A

A3

۴۰۵۰ ۰

نیشابور

۳۲

+A

A3

۴۲۲۰

۰

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

قیمت کارخانه

قیمت تهران

ذوب آهن

۱۲ +A A3 ۴۲۴۰ ۴۲۸۰

ذوب آهن

۱۴-۱۶ +A A3 ۴۵۰۰ ۴۱۴۰

ذوب آهن

۲۰ +A A3 TEL ۴۴۸۰

ذوب آهن

۲۲&18 +A A3 ۴۱۶۰ ۴۴۸۰

ذوب آهن

۲۵ +A A3 ۴۳۹۰ ۴۴۸۰

ذوب آهن

۲۸ +A A3 ۴۱۵۰ ۴۴۸۰

ذوب آهن

۳۲ +A A3 ۴۱۵۰

 

بیشتر بدانید

فایکو-امیرکبیر-ابرکوه-بافق

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز

کارخانه

تهران

فایکو ۱۰ +B A3

۴۱۳۰

۴۵۲۰
فایکو ۱۲ +B A3

۴۳۵۰

۴۵۷۰

فایکو ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۰۵۰

۴۳۸۰

فایکو ۲۲الی۱۸ +B A3 ۴۰۵۰ ۴۳۸۰
فایکو ۲۵ +B A3 ۴۲۷۰

۴۳۸۰

فایکو ۲۸ +B A3 ۴۰۵۰ ۴۳۸۰
فایکو ۳۲ +B A3 ۴۰۵۰

۰

محصولات فولاد امیرکبیر

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
امیرکبیر ۱۰ +B A3 ۴۴۶۰ ۴۲۴۰
امیرکبیر ۱۲ +B A3 ۴۳۶۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۲۷۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۲۸ +B A3 ۴۲۷۰ ۴۳۶۰
امیرکبیر ۳۲ +B A3 ۴۳۱۹ ۴۳۶۰

محصولات کارخانه ابرکوه

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
ابرکوه ۱۰ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۳۰۰
ابرکوه ۱۲ +B A3 ۴۱۸۰ ۴۲۰۰
ابرکوه ۱۴ الی ۲۵ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۲۰
ابرکوه ۲۸ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۱۲۰
ابرکوه ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ TEL


محصولات کارخانه بافق

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
بافق یزد ۸ +B A3 ۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۱۰ +B A3 ۴۴۵۰ ۰
بافق یزد ۱۲ +B A3 ۴۲۵۰ ۴۲۷۰
بافق یزد ۱۴-۱۶ +B A3 ۴۱۳۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۲۵ الی ۱۸ +B A3 ۴۰۸۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۲۸ +B A3 ۴۰۸۰ ۴۳۵۰
بافق یزد ۳۲ +B A3 ۴۱۰۰ ۴۳۵۰

 

بیشتر بدانید

قیمت میلگرد پرشین-هیربد-ابهر

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند

به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید

۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

فولاد پرشین(کارخانه قزوین)-بندل ها ۲ تنی

 

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

پرشین

۱۰

B

A3

۴۵۰۰

TEL

پرشین

۱۲

B

A3

۴۴۰۰

TEL

پرشین

۱۴

B

A3

۴۳۵۰

۴۳۵۰

پرشین

۱۶الی۲۵

B

A3

۴۳۰۰

۴۳۵۰

پرشین

۲۸

B

A3

۴۳۰۰

TEL

پرشین

۳۲

B

A3

۴۳۴۰

TEL

فولاد هیربد زرندیه(کارخانه زرندیه قم)-بندل ۲ تنی

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز کارخانه تهران

هیربد

۱۰

B

A3

۴۴۰۰

۴۲۴۰

هیربد

۱۲

B

A3

۴۳۵۰

۴۲۵۰

هیربد

۱۴-۱۶

B

A3

۴۳۰۰

۴۱۳۰

هیربد

۱۸الی۲۵

B

A3

۴۲۵۰

۴۱۳۰

هیربد

۲۸

B

A3

TEL

۴۱۳۰

هیربد

۳۲

B

A3

TEL

TEL

فولاد عتیق آذر سهند-ابهر(کارخانه سیادن ابهر)بندل ۲ تن

کارخانه

سایز

کیفیت

آنالیز

کارخانه

تهران

ابهر

۸

B+

A2

۴۴۷۰

۴۵۴۰

ابهر

۱۰-۱۲

+A

A2

۴۲۷۰

۴۳۴۰

ابهر

۱۰-۱۲

A

A3

۴۲۱۰

۴۳۳۰

ابهر

۱۴الی۲۸

B

A3

۴۱۴۰

 

بیشتر بدانید