فروش انواع میلگرد ساده از کارخانجات و کارگاههای اطاف تهران و همچنین در انبار تهران

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نورد متین ۱۰ A ۵۱۷۰ TEL
نورد متین ۱۲ الی ۳۲ A ۵۱۲۰ TEL
نورد متین ۳۴ الی ۸۵ A ۵۲۲۰ TEL
نورد متین ۹۰تا ۱۶۰ A ۵۵۲۰ TEL
نورد متین ۱۷۰ تا ۲۰۰ A ۵۷۷۰ TEL

کارخانه کاشان

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کاشان ۱۲ الی ۵۰ A ۵۶۲۰ TEL

انبار تهران

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نوردی-کوره ای ۱۰ B ۳kg TEL ۴۳۷۰
نوردی ۱۰ B ۳٫۵ kg TEL ۴۳۵۰
نوردی ۱۰ B +۳٫۵kg TEL ۴۳۰۰
نوردی ۱۰ B Normal TEL ۴۱۷۰
نوردی ۱۲ B TEL TEL