بایگانی برای قیمت نبشی و ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

۴۳۵۰ ۴۳۰۰   ۴۴۰۰   ۸
۴۳۵۰ ۴۳۰۰  

 

۴۴۰۰  

 

 ۱۰

۴۳۵۰ ۴۳۰۰ ۴۴۰۰ ۱۲
۴۳۵۰ ۴۳۰۰ ۴۴۰۰  ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۴۳۰۰   ۴۴۰۰
 

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

۶

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۴۴۰۰ ۴۴۵۰ ۴۳۵۰ ۴۴۰۰

 

۳

 

۴۲۵۰ ۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۴

۴۲۵۰

۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۵
۴۲۵۰ ۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۶
۴۲۵۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۸
۴۲۵۰ ۰ ۴۴۵۰ ۴۳۵۰ ۴۳۵۰ ۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۴۶۰۰
         

۵۰۷۰

بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۴۴۰۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۴۴۰۰  

۸

 

۱۰۵

 

 

۸

 

۴۴

۴۴۰۰  

۱۰

 

۱۲۵

 

 

۱۰

 

۵۲

۴۴۰۰

 

 

۱۲

 

۱۶۰

 

۱۲

 

۶۲

 

۱۴

 

۱۸۰

 

۱۴

 

۷۵

۴۴۰۰  

۱۶

 

۲۲۵

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۴۰۰  

۱۸

 

۲۶۰

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۳۰۰

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۱۰

 ۵۲ ۴۴۰۰

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

۴۴۰۰  

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

۴۴۰۰  

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

۴۴۰۰  

 

 

۲۰

 

۱۱۰

۴۴۰۰  

 

 

 

 

 

     ظهوریان

شکفته

آرین

 

 

 

 

 

۴۵۰۰

 

 

 

بیشتر بدانید