بایگانی برای قیمت نبشی و ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

۴۹۵۰  ۰    ۰   ۸
۴۹۵۰۰ ۰  

 

۵۰۰۰  

 

 ۱۰

۴۹۵۰ ۰ ۴۹۰۰ ۵۰۰۰ ۱۲
۴۹۵۰ ۰ ۴۹۰۰
 
۵۰۰۰  ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۰   ۵۰۰۰
   

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

۶

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۵۰۰۰ ۰ ۲۰۴۹

۰

 

۳

 

۰ ۵۰۰۰ ۴۹۲۰  

۴۹۲۰

۴۹۰۰ ۴

۰

۵۰۰۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۵

 

۰
۵۰۰۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۶
۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۸
۰ ۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 


 
۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۵۱۰۰
         
بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۵۰۰۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۵۰۰۰

 

۸

 

۱۰۵

 

 

۸

 

۴۴

۵۰۰۰

 

۱۰

 

۱۲۵

 

 

۱۰

 

۵۲

۵۰۰۰

 

۱۲

 

۱۶۰

 

۱۲

 

۶۲

۵۰۰۰

 

۱۴

 

۱۸۰

 

۱۴

 

۷۵

۵۰۰۰

 

۱۶

 

۲۲۵

 

 

۱۶

 

۸۵

۵۰۰۰

 

۱۸

 

۲۶۰

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۳۰۰

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۰

 ۵۲  

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

۵۰۰۰

 

 

 

۲۰

 

۱۱۰

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

     ظهوریان

شکفته

آرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید