بایگانی برای قیمت نبشی و ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی

جهت اطلاع از وزن و مشخصات نبشی و ناودانی به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد نبشی و ناودانی تماس حاصل فرمائید
قیمت نبشی با توجه به گوشت و ضخامت و همچنین ناودانی  با توجه به ۶ متری و یا ۱۲ متری بودن قیمتهای متفاوتی دارند
جهت اطلاع از مابقی محصولات لطفا تماس حاصل فرمائید

نستا ارین تبریز ظهوریان شکفته  
tel tel tel tel tel نبشی ۳ و ۴ مبادی
TEL tel tel TEL TEL نبشی مبادی
tel tel tel tel tel نبشی تهران
TEL TEL TEL TEL TEL ۳-۴ تهران
بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت ناودانی

جهت اطلاع از وزن و مشخصات نبشی و ناودانی به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحدنبشی و ناودانی تماس حاصل فرمائید
قیمت ناودانی با توجه به گوشت و ضخامت و همچنین با توجه به ۶ متری و یا ۱۲ متری بودن متفاوت است
جهت اطلاع از مابقی محصولات لطفا تماس حاصل فرمائید

-۴۴۴۴۸۲۰۰

فایکو شکفته ارین تبریز ظهوریان وزن  سایز
TEL TEL tel tel TEL   ۶ الی ۱۲
TEL TEL tel tel TEL سنگین
۱۴
TEL TEL tel tel TEL سنگین ۱۶
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۱۸
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۰
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۲


قیمت تهران

فایکو شکفته ارین تبریز ظهوریان وزن  سایز
TEL tel tel tel TEL   ۶ الی ۱۲
TEL tel tel tel TEL سنگین
۱۴
TEL tel tel tel TEL سنگین ۱۶
tel TEL TEL TEL TEL سنگین ۱۸
tel TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۰
tel TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۲

 

بیشتر بدانید