بایگانی برای میلگرد

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

فروش و قیمت میلگرد ساده از کارخانجات و کارگاههای اطاف تهران و همچنین در انبار تهران

قیمت میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نورد متین ۱۰ A tel TEL
نورد متین ۱۲ الی ۳۲ A tel TEL
نورد متین ۳۴ الی ۸۵ A tel TEL
نورد متین ۹۰تا ۱۶۰ A tel TEL
نورد متین ۱۷۰ تا ۲۰۰ A tel TEL

کارخانه کاشان

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کاشان ۱۲ الی ۵۰ A tel TEL

انبار تهران

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نوردی-کوره ای ۱۰ B ۳kg TEL tel
نوردی ۱۰ B ۳٫۵ kg TEL tel
نوردی ۱۰ B +۳٫۵kg TEL tel
نوردی ۱۰ B Normal TEL tel
نوردی ۱۲ B TEL TEL

 

بیشتر بدانید