فروش انواع میلگرد ساده از کارخانجات و کارگاههای اطاف تهران و همچنین در انبار تهران

قیمتهای میلگرد با توجه به تاریخ به روز رسانی میشوند
به علت نوسانات شدیدلطفا قبل از خرید و دریافت آخرین قیمت با کارشناسان واحد میلگرد تماس حاصل فرمائید.
۶۶۳۹۶۷۱۷-۶۶۳۹۶۸۱۳

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نورد متین ۱۰ A ۵۱۰۰ TEL
نورد متین ۱۲ الی ۳۲ A ۵۰۵۰ TEL
نورد متین ۳۴ الی ۸۵ A ۵۱۲۰ TEL
نورد متین ۹۰تا ۱۶۰ A ۵۴۲۰ TEL
نورد متین ۱۷۰ تا ۲۰۰ A ۵۶۷۰ TEL

کارخانه کاشان

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
کاشان ۱۲ الی ۵۰ A ۵۵۲۰ TEL

انبار تهران

کارخانه سایز کیفیت وزن کارخانه تهران
نوردی-کوره ای ۱۰ B ۳kg TEL ۴۳۰۰
نوردی ۱۰ B ۳٫۵ kg TEL ۴۲۵۰
نوردی ۱۰ B +۳٫۵kg TEL ۴۲۰۰
نوردی ۱۰ B Normal TEL ۴۱۰۰
نوردی ۱۲ B TEL TEL