بایگانی برای ناودانی آهن

قیمت ناودانی سبک

قیمت ناودانی سبک

قیمت ناودانی سبک

قیمت ناودانی سبک

قیمت ناودانی سبک

محصول قیمت ناودانی سبک
قیمت ناودانی سبک صنعتی

۶

کارخانه

۶

متر

A1

تماس بگیرید بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بیشتر بدانید
قیمت ناودانی سنگین

قیمت ناودانی سنگین

قیمت ناودانی سنگین

قیمت ناودانی سنگین

قیمت ناودانی سنگین

محصول قیمت ناودانی سنگین
قیمت ناودانی ۸ سنگین پروفیل صنعت ماهان (۶ متری)

۶

کارخانه

۸

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت ناودانی ۱۰ سنگین پروفیل صنعت ماهان (۶ متری)

۶

کارخانه

۱۰

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت ناودانی ۱۲ سنگین پروفیل صنعت ماهان (۶ متری)

۶

کارخانه

۱۲

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت ناودانی ۱۴ سنگین پروفیل صنعت ماهان (۶ متری)

۶

کارخانه

۱۴

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت ناودانی ۱۶ سنگین پروفیل صنعت ماهان (۶ متری)

۶

کارخانه

۱۶

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

 

بیشتر بدانید
جدول وزن ناودانی

جدول وزن ناودانی

جدول وزن ناودانی سنگین

جدول وزن ناودانی سنگین

جدول وزن ناودانی سنگین

مشخصات ابعادی ناودانی های سنگین

سایز ناودانی (mm) وزن هر متر شاخه (Kg/m) ارتفاع ناودانی (h) عرض بال (b) وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m)
۸۰ ۸/۶۵ ۸۰ ۴۵ ۵۱/۹ ۱۰۳/۸
۱۰۰ ۱۰/۶ ۱۰۰ ۵۰ ۶۳/۶ ۱۲۷/۲
۱۲۰ ۱۳/۴ ۱۲۰ ۵۵ ۸۰/۴ ۱۶۰/۸
۱۴۰ ۱۶/۰ ۱۴۰ ۶۰ ۹۶/۰ ۱۹۲/۰
۱۶۰ ۱۸/۶ ۱۶۰ ۶۵ ۱۱۱/۶ ۲۲۳/۲

جدول وزن ناودانی سبک

جدول وزن ناودانی سبک

جدول وزن ناودانی سبک

مشخصات ابعادی ناودانی های سبک

سایز ناودانی (mm) وزن هر متر شاخه (Kg/m) ارتفاع ناودانی (h) عرض بال (b) وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m)
۸۰ ۷/۰۵ ۸۰ ۴۰ ۴۲/۳ ۸۴/۶
۱۰۰ ۸/۵۹ ۱۰۰ ۴۶ ۵۱/۵۴ ۱۰۳/۰۸
۱۲۰ ۱۰/۴۰ ۱۲۰ ۵۲ ۶۲/۴ ۱۲۴/۸
۱۴۰ ۱۲/۳۰ ۱۴۰ ۵۸ ۷۳/۸ ۱۴۷/۶
۱۶۰ ۱۴/۲۰ ۱۶۰ ۶۴ ۸۵/۲ ۱۷۰/۴
بیشتر بدانید
ناودانی صنعتی

ناودانی صنعتی

ناودانی صنعتی

ناودانی صنعتی

ناودانی صنعتی پروفیل با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی میباشد که با مقطع باز تولید میشود.

ناودانی صنعتی به سه حالت تولید می شوند: پرسی ، که توسط پرس به شکل مورد نظر تولید میشود.

فابریک ، از همان اول پروسه تولید ، از خط تولید خارج می شود و به صورت ناودانی صنعتی نورد گرم و نورد سرد تقسیم بندی میشوند.

انواع ناودانی صنعتی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز ، ناودانی صنعتی می باشد که در ۲نوع مشبک و ساده با مشخصات زیر عرضه می گردد:

ناودانی صنعتی مشبک

ناودانی صنعتی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ، تولید می گردد و ناودانی صنعتی جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی – نصب سنگ بصورت خشک – سازه های سبک فولادی

ناودانی صنعتی ساده

ناودانی های صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.

ناودانی صنعتی در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.

ناودانی صنعتی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

بیشتر بدانید