بایگانی برای فروش ورق آهن

فروش ورق آهن

فروش ورق آهن

فروش ورق آهن

فروش ورق آهن

فروش ورق آهن این بازرگانی تماما درجه یک بوده و از سایزهای ۶ میل تا ۸۰ میل در ابعاد مختلف از جنس ST37 در آلیاژهای CK45 – A516 – هارادوکس – فروش ورق آهن با نازلترین قیمتها جهت عقد قراداد و صادرات ارائه میگردد.

معرفی ورق های آهنی

فروش ورق آهن فولادی تحت استانداردهای خاصی تعریف می شوند که استانداردهای رایج در ایران معمولاً DIN آلمان می باشد، سپس استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد گوس روسیه به ندرت قابل استفاده می باشد

فروش ورق آهن

ورق های آهنی

فروش ورق آهن ورق های فولادی (فلزی آهنی) به دو صورت کلی نورد (تولید) می شوند:

فروش ورق آهن نورد سرد (ورق روغنی)
فروش ورق آهن نورد گرم (ورق سیاه)

بیشتر بدانید
قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

محصول قیمت روز ورق سیاه
قیمت روز ورق سیاه ۸ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۸

تماس
قیمت روز ورق سیاه ۱۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۱۰

     تماس
قیمت روز ورق سیاه ۱۲ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۱۲

      تماس
قیمت روز ورق سیاه ۱۵ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۱۵

       تماس
قیمت روز ورق سیاه ۲۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۲۰

       تماس
قیمت روز ورق سیاه ۲۵ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۲۵

        تماس
قیمت روز ورق سیاه ۳۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۳۰

        تماس 
قیمت روز ورق سیاه ۳۵ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۳۵

        تماس
قیمت روز ورق سیاه ۴۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۴۰

    تماس
بیشتر بدانید