بایگانی برای فروش ورق آهن

قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

قیمت ورق روز

محصول قیمت روز ورق سیاه
قیمت روز ورق سیاه ۸ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۸

۴,۷۰۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۱۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۱۰

۴,۷۸۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۱۲ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۱۲

۴,۷۸۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۱۵ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۱۵

۴,۴۵۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۲۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۲۰

۴,۴۵۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۲۵ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۲۵

۴,۱۵۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۳۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۳۰

۴,۴۰۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۳۵ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۳۵

۴,۳۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز ورق سیاه ۴۰ عرض ۲۰۰۰ فابریک فولاد اکسین

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

۴۰

۴,۳۸۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
بیشتر بدانید
فروش ورق آهن

فروش ورق آهن

فروش ورق آهن

فروش ورق آهن

فروش ورق آهن این بازرگانی تماما درجه یک بوده و از سایزهای ۶ میل تا ۸۰ میل در ابعاد مختلف از جنس ST37 در آلیاژهای CK45 – A516 – هارادوکس – فروش ورق آهن با نازلترین قیمتها جهت عقد قراداد و صادرات ارائه میگردد.

معرفی ورق های آهنی

فروش ورق آهن فولادی تحت استانداردهای خاصی تعریف می شوند که استانداردهای رایج در ایران معمولاً DIN آلمان می باشد، سپس استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد گوس روسیه به ندرت قابل استفاده می باشد

فروش ورق آهن

ورق های آهنی

فروش ورق آهن ورق های فولادی (فلزی آهنی) به دو صورت کلی نورد (تولید) می شوند:

فروش ورق آهن نورد سرد (ورق روغنی)
فروش ورق آهن نورد گرم (ورق سیاه)

بیشتر بدانید