بایگانی برای سایز قوطی آهن

قوطی آهن 14

قوطی آهن ۱۴

قوطی آهن ۱۴

قوطی آهن ۱۴

قوطی ۱۴ به ضخامت های مختلف از۱۵۰ کیلو گرمی آغاز شده وتا ۲۰۰ کیلو گرم تولید می شود لذا قیمت قوطی ۱۴ با توجه به ضخامت ورق آن متغیر می باشد.

در مورد قیمت قوطی ۱۴ هرچه ورق استفاده شده ی آن نازک تر باشد بالاتر بوده و قیمت قوطی ۱۴ با ورق ضخیم تر ارزان تر می باشد.

بیشتر بدانید
جدول وزن قوطی

جدول وزن قوطی

جدول وزن قوطی

جدول وزن قوطی

از لحاظ لغوی جدول وزن پروفیل و قوطی به معنای ثابت بودن مقطع در طول معین می باشد. پروفیل ها به دو دسته ی پروفیل های باز و بسته تقسیم می شوند. جدول وزن پروفیل و قوطی های باز شامل تسمه، تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، هاش، چهارپهلو و غیره می باشند… پروفیل های باز نوع Z برای پوشش سقف سوله، سالن ورزشی و غیره بکار می روند. پروفیل های بسته شامل لوله، قوطی پروفیل درب و پنجره، پروفیل پی وی سی و پروفیل کرکره های برقی و غیره می باشند.

جدول وزن قوطی و پروفیل مربع به طول ۶ متر

ابعاد(میلیمتر)

ضخامت ۲میل

ضخامت ۲٫۵میل

ضخامت ۳میل

ضخامت ۴میل

۱۰*۱۰

۳

۱۲*۱۲

۳٫۵

۱۶*۱۶

۵

۱۹*۱۹

۶

۲۰*۲۰

۶٫۵

۸

۲۵*۲۵

۸٫۵

۱۰

۱۲

۳۰*۳۰

۱۰٫۵

۱۲٫۵

۱۴٫۵

۳۵*۳۵

۱۲

۱۵

۱۷٫۵

۴۰*۴۰

۱۴

۱۷

۲۰

۲۶

۴۵*۴۵

۱۶

۱۹٫۵

۲۳

۳۰

۵۰*۵۰

۱۸

۲۲

۲۶

۳۳٫۵

۵۵*۵۵

۲۰

۲۴٫۵

۲۹

۳۷

۶۰*۶۰

۲۱٫۵

۲۶٫۵

۳۱٫۵

۴۱

۷۰*۷۰

۲۵٫۵

۳۱٫۵

۳۷

۴۹

۸۰*۸۰

۲۹

۳۶

۴۳

۵۶

۹۰*۹۰

۳۳

۴۱

۴۹

۶۳٫۵

۱۰۰*۱۰۰

۳۷

۴۵٫۵

۵۴

۷۱

۱۱۰*۱۱۰

۴۰٫۵

۵۰

۶۰

۷۹

۱۲۰*۱۲۰

۴۴

۵۵

۶۵٫۵

۸۶

۱۴۰*۱۴۰

۵۲

۶۴٫۵

۷۷

۱۰۱

۱۶۰*۱۶۰

۵۹

۷۴

۸۸٫۵

۱۱۸

۱۸۰*۱۸۰

۶۶٫۵

۸۳٫۵

۱۰۰

۱۳۶

۲۰۰*۲۰۰

۱۰۷

۱۴۳

۲۲۰*۲۲۰

۱۱۹

۱۵۹

۲۵۰*۲۵۰

۱۴۲

۱۸۹

جدول وزن قوطی

بیشتر بدانید