جهت اطلاع از وزن و مشخصات نبشی و ناودانی به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحدنبشی و ناودانی تماس حاصل فرمائید
قیمت ناودانی با توجه به گوشت و ضخامت و همچنین با توجه به ۶ متری و یا ۱۲ متری بودن متفاوت است
جهت اطلاع از مابقی محصولات لطفا تماس حاصل فرمائید

-۴۴۴۴۸۲۰۰

فایکو شکفته ارین تبریز ظهوریان وزن  سایز
TEL TEL tel tel TEL   ۶ الی ۱۲
TEL TEL tel tel TEL سنگین
۱۴
TEL TEL tel tel TEL سنگین ۱۶
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۱۸
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۰
TEL TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۲


قیمت تهران

فایکو شکفته ارین تبریز ظهوریان وزن  سایز
TEL tel tel tel TEL   ۶ الی ۱۲
TEL tel tel tel TEL سنگین
۱۴
TEL tel tel tel TEL سنگین ۱۶
tel TEL TEL TEL TEL سنگین ۱۸
tel TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۰
tel TEL TEL TEL TEL سنگین ۲۲