جدول وزن قوطی

جدول وزن قوطی

از لحاظ لغوی جدول وزن پروفیل و قوطی به معنای ثابت بودن مقطع در طول معین می باشد. پروفیل ها به دو دسته ی پروفیل های باز و بسته تقسیم می شوند. جدول وزن پروفیل و قوطی های باز شامل تسمه، تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، هاش، چهارپهلو و غیره می باشند… پروفیل های باز نوع Z برای پوشش سقف سوله، سالن ورزشی و غیره بکار می روند. پروفیل های بسته شامل لوله، قوطی پروفیل درب و پنجره، پروفیل پی وی سی و پروفیل کرکره های برقی و غیره می باشند.

جدول وزن قوطی و پروفیل مربع به طول ۶ متر

ابعاد(میلیمتر)

ضخامت ۲میل

ضخامت ۲٫۵میل

ضخامت ۳میل

ضخامت ۴میل

۱۰*۱۰

۳

۱۲*۱۲

۳٫۵

۱۶*۱۶

۵

۱۹*۱۹

۶

۲۰*۲۰

۶٫۵

۸

۲۵*۲۵

۸٫۵

۱۰

۱۲

۳۰*۳۰

۱۰٫۵

۱۲٫۵

۱۴٫۵

۳۵*۳۵

۱۲

۱۵

۱۷٫۵

۴۰*۴۰

۱۴

۱۷

۲۰

۲۶

۴۵*۴۵

۱۶

۱۹٫۵

۲۳

۳۰

۵۰*۵۰

۱۸

۲۲

۲۶

۳۳٫۵

۵۵*۵۵

۲۰

۲۴٫۵

۲۹

۳۷

۶۰*۶۰

۲۱٫۵

۲۶٫۵

۳۱٫۵

۴۱

۷۰*۷۰

۲۵٫۵

۳۱٫۵

۳۷

۴۹

۸۰*۸۰

۲۹

۳۶

۴۳

۵۶

۹۰*۹۰

۳۳

۴۱

۴۹

۶۳٫۵

۱۰۰*۱۰۰

۳۷

۴۵٫۵

۵۴

۷۱

۱۱۰*۱۱۰

۴۰٫۵

۵۰

۶۰

۷۹

۱۲۰*۱۲۰

۴۴

۵۵

۶۵٫۵

۸۶

۱۴۰*۱۴۰

۵۲

۶۴٫۵

۷۷

۱۰۱

۱۶۰*۱۶۰

۵۹

۷۴

۸۸٫۵

۱۱۸

۱۸۰*۱۸۰

۶۶٫۵

۸۳٫۵

۱۰۰

۱۳۶

۲۰۰*۲۰۰

۱۰۷

۱۴۳

۲۲۰*۲۲۰

۱۱۹

۱۵۹

۲۵۰*۲۵۰

۱۴۲

۱۸۹

جدول وزن قوطی